tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier
National skæbne
©26. Januar 2011 af Asher Intrater

(Første del)

En af de første befalinger, Gud gav Abraham var, at han skulle blive til velsignelse for alle verdens lande.

1. Mosebog 12:3 - I dig skal alle jordens slægter velsignes.

Dette blev opfyldt af evangeliet om frelse, der skulle udbredes over hele jorden i Yeshuas (Jesu) navn. Der er også en opfyldelse i dag, ved at vi som messianske jøder er kaldet til velsignelse for nationerne, især for den sande kirke i hvert land. Desværre har vi ofte svigtet denne rolle. Imidlertid er tiden kommet, hvor dette kald skal opfyldes.

Guds plan indeholder en personlig skæbne for hvert enkelt menneske, og indeholder også en national skæbne for hver befolkningsgruppe.

Romerbrevet 11:29 - For sine nådegaver og kald fortryder Gud ikke.

Hver enkelt menneske har nådegaver og kald. Imidlertid taler dette vers om “national skæbne“, og ikke personlig. I dette tilfælde refereres til Israel. Men Gud har en skæbne for enhver nation.

Jøderne er meget bevidste om deres nationale skæbne, men de er ikke bevidste om deres personlige frelse. “Er vi det udvalgte folk? - Naturligvis!” “Er jeg frelst? - Hvad betyder det?” Kristne har det stik modsat. Enhver kender sin personlige frelse, men selve ideen om nationens frelse er ukendt.

2. Mosebog 19:5-6 - …skal I være min ejendom, ene af alle folkene. I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig.

Israel er en mønsternation. Israels nationale skæbne tjener som et mønster for andre nationer. Da Saul (Paulus) spørger, om det jødiske folks kald er slut, svarer han med et rungende “Aldeles ikke!” (Romerbrevet 11:1). En nations kald findes ikke hos det ikke-frelste flertal, men hos den troende restgruppe.

Romerbrevet 11:5 - Sådan er der også i vor tid blevet en rest tilbage, som er udvalgt af nåde.

Mange mennesker misforstår Israels skæbne, fordi der fokuseres på ikke-frelste politikere eller rabbier. Elementerne i Israels nationale skæbne ligger hos restgruppen, den messianske restgruppe. Ligesom Saul siger vi, at kaldelsen af Israel stadig står ved magt, fordi der er messianske jøder i Israel.

Det samme gælder for enhver anden nation. Guds forudbestemmelse for Kina ses ikke i den kommunistiske regering, men i den sande kirke i Kina. Der er en værdifuld rest af troende i arabiske nationer, som forfølges af deres muslimske naboer. Mange mennesker rundt om i verden misforstår USA’s skæbne, fordi de ser på den ugudelige medie- og underholdningsbranche i stedet for at se på de sande troende i USA.

Johs. Åbenbaring 7:9 - og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet.

Som beskrevet i profetierne om endetiderne i Åbenbaringsbogen, vil løfterne til den sande kirke blive opfyldt i endetiderne. Læg mærke til, at i den internationale kirke er der identificerbare restgrupper af forskellige stammer og tungemål. Der er en tendens i moderne kultur til at afvise forskellen mellem kultur, sprog og etnisitet af forskellige befolkningsgrupper. I Guds øjne udgør disse forskelligheder imidlertid en smuk variation, når de bringes i harmoni gennem troen.

Vi messianske jøder er kaldet for at opretholde vores nationale kultur, sprog og identitet i vores tro. Det samme gælder for enhver anden national gruppe: afrikanske troende, indiske troende, arabiske troende, spanske, japanske, skandinaviske. Enhver rest har eget sprog, lovprisningsstil, åndelige gaver, og åbenbaring af Guds rige.

(fortsættes)


Spændinger i Libanon

14. februar 2005 blev Rafik Hariri myrdet sammen med 22 andre i et massivt bombeangreb i centrum af Beirut. Rafik Hariri var politisk leder af den moderate muslimske fraktion i Libanon, som var imod den syriske hizbollah koalition.

16. november 2006 blev Pierre Gemayel myrdet ved højlys dag af 4 bevæbnede mænd, der identificeredes som tilhørende den syriske hizbollah koalition. Pierre Genayel var politisk leder af den kristne fraktion i Libanon.

Parlamentet i Libanon har 128 pladser. Regeringen behøver således 65 stemmer for at kunne opretholde flertalskoalitionen. Den nuværende leder af regeringen er Saad Hariri, som er søn af Rafik Hariri.

FN nedsatte en kommission, der skulle undersøge omstændighederne omkring mordet på Rafik Hariri. Rapporten forventes i denne måned. Det formodes, at hizbollahs ledere gøres ansvarlige for mordet.

Som reaktion på FN kommissionen, har hizbollah trukket sine ministre ud af regeringen. Hizbollah har overraskende overbevist druserlederen, Walid Jumblatt, om også at trække sin gruppe ud. Dette har betydet, at regeringen er væltet. Saad Hariri har sagt, at han stiller op til premiereministerposten igen.

Der er stor fare for, at en borgerkrig kan bryde ud inden valget. Hizbollah støttes af Syrien og Iran. Hvis det lykkes dem at overtage regeringsmagten, vil der være et radikalt islamisk regime, der kontrollerer Libanon ved Israels nordlige grænse.

Bed for Guds frelse for dette land, som er sønderrevet af krig.


Tilbage