tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier
Var Matthæus 23 en fejltagelse?
©20. februar  2011 Asher Intrater

I Matthæus 23:37-39 siger Yeshua, at Jerusalem vil blive ødelagt på grund af vort folks synd. Imidlertid fortsætter Han med at sige, at Han ikke vil komme igen, medmindre jøderne i Jerusalem vil møde Ham i tro og invitere Ham tilbage som Kong Messias ved at kalde på Ham med: “Velsignet være Han som kommer i Herrens navn”. Denne profeti er et centralt tema i bønnen hos alle messianske jøder i Israel.

Det synes undertiden, som om dette var en strategisk fejl fra Yeshuas side. Du eller jeg ville næppe have taget en sådan chance. Konsekvenserne af Yeshuas udtalelse er enorme. For det første indeholder den en profeti om, at jøderne en dag vil vende tilbage til Israel, og om at Jerusalem vil blive genopbygget (se også Lukas 21:24). Hvordan kan vi ellers være her for at invitere Ham? Det kræver også, at evangeliseringen fejer hen over landet, umiddelbart før Han kommer tilbage.

Yeshua udtalelse er også en fuldstændig tilbagevisning og modbevisning  af “er-statningsteologien” Hvordan kan Israel eller jøderne erstattes, hvis vi skal være her for at invitere Yeshua tilbage? Yeshua slår fast, at jøderne har en afgørende part i Hans anden komme såvel som i Hans første.

Gud indgik en pagt med Abraham, at ud af hans afkom skulle Messias komme.

(Første Mosebog 22:18). Denne pagt fortsatte gennem Juda (Første Mosebog 49:10) og siden gennem David (Anden Samuels bog 7:12-13). Derfor var satan imod Israels folk op gennem historien for at stoppe Messia’ fødsel. Da Herodes hørte, at Yeshua var født, virkede en satanisk ånd gennem ham for at myrde alle nyfødte drenge i Betlehem (Matthæus 2:16). Israels folk forstod ikke - og forstår ikke, hvorfor alle disse dæmoniske angreb blev rettet imod dem.

Hvis satan var imod Messias’ fødsel, hvor meget mere vil han så ikke være imod Yeshuas komme i herlighed? Ved den anden komme vil satan blive fordrevet fra planeten jorden (Johs. Åbenbaring 20:2). Djævelen er vred, fordi han ved, at han er ved at tabe, og at hans tid er ved at rinde ud (Johs. Åbenbaring 12:12). Højeste prioritet for satans aktiviteter på jorden er at forhindre den anden komme, og derfor at forhindre Matthæus 23:39 i at blive til virkelighed. Dette er nøglen til forståelse af den verdensomspændende åndelige krig.

Det underliggende dæmoniske formål bag holocaust var at forhindre Matthæus 23:39. Når vi nu er på vej tættere på den anden komme, vil en endnu større holocaust indtræffe (Zakarias 13:8; Johs. Åbenbaring 9:15). Tiderne vil blive så vanskelige, at alt kød vil forsvinde; men for de udvalgtes skyld vil trængselstiderne blive afkortet (Matthæus 24:22). Alligevel vil vort folk være rådvilde.

Hvorfor vedtager FN så mange sanktioner imod Israel? Hvorfor ønsker Islam at dræbe alle jøder? Hvorfor kæmper de religiøse ledere i Israel imod troen på Yeshua? Alt dette er dæmoniske bestræbelser på at forhindre Matthæus 23:39 i at ske.

Tilmed vil Israel kun komme til tro på Yeshua, når kirken opnår dens fuldtallighed (Romerbrevet 11:25-26). Både “erstatningsteologien” (som siger, at der ikke er nogen fortsat rolle for Israel som det udvalgte folk) og teologien om “bortrykkelsen før trængselstiden” (som siger, at kirken ikke vil være der, og derfor ikke vil være i stand til at bede for Israels frelse) er derfor bedrag, der tjener som et dæmonisk angreb imod den anden komme. Desværre er en stor del af kirken ligeså blind for dette, som Israel er.

Et af de vigtigste formål for jøderne som det udvalgte folk, var at bringe Messias til verden. Miriams (Marias) fødsel af Yeshua var en historisk fuldbyrdelse af Israels skæbne. Det kunne have været muligt at se Israels rolle afsluttet i det øjeblik.

Om det var en strategisk fejltagelse eller ej; Yeshua besluttede at forlænge Israels rolle, som det udvalgte folk ind i fremtiden, ved at gøre deres tro til en forudsætning for den anden komme. Matthæus 23:39 er den overraskende beslutning om at kæde jødernes rolle som det udvalgte folk sammen med ikke kun Messias’ fødsel, men også med Hans kroning. (Hvordan skulle Yeshua opfylde sin egen skæbne som “jødernes konge”, hvis der ikke var jøder tilbage, som Han kan være konge over?)

Matthæus 23:39 var ikke en fejltagelse! Det er en demonstration af Guds trofasthed og almagt. Selvom hele verden synes at være imod Ham, er Han i stand til at føre sin vilje igennem. Det er en demonstration af Hans suverænitet. Han vælger hvordan, hvornår, hvor og gennem hvem, Han gennemfører sin vilje.


Korte anmodninger om forbøn

  1. USA - stod i denne uge sammen med Israel, omkring veto af en ny fordømmelse af Israel i FN - i en resolution fremsat af den palæstinensiske ledelse.
  2. Israel TV - programmet om messiansk judaisme er stadig under redigering og forventes udsendt om 10 dage. Bed for en positiv reportage og respons.
  3. Fjernøsten - Bed for frugt af vores teams tjeneste i Korea i denne uge, for det israelsk-koreanske bibelinstitut, for Ester Bønnehus, for de mange præster og ledere, som er blevet berørt derude, og for fremstød i Japan, Kina, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Pakistan og Indonesien. Måtte evangeliet nå til jordens ende (Matthæus 24:14; Ap. Gerninger 1:8)
  4. Yad Hashmonah - den messianske kibbutz (moshav), som vi har samarbejde med her i Israel. De har et antal projekter indenfor handel, boliger, turisme osv., som er nøglen til vækst i Israel. De lider også under en række dæmoniske angreb på deres arbejde.
  5. Lokal evangelisering i Israel - er stadig øverst på vores liste. Det er bøn for Israel (Romerbrevet 10:1). Bed for at de mange samtaler og udbredelse af evangeliet må bære frugt i skoler, virksomheder, hæren, nabolag, medier osv.

Tilbage