tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

En travl uge
©4. september 2011 af Revive Israel Ministries

I søndags deltog vi i en konference for kinesiske troende. De fleste var fra Taiwan og var gæster hos “Melody of my Heart” (Mit hjertes melodi) - menigheden. Der blev formidlet visioner for evangelisering af verden især Sydøstasien gennem pagtmæssige partnerskaber.

Onsdag underviste vi om Helligåndens ild på en konference for sydøstasiatiske arbejdere fra 14 forskellige lande. Konferencen blev afholdt på et hotel i Jerusalems centrum. Medens Asher prædikede, kunne ortodokse jøder høre budskabet på hebræisk via højttalere i foyeren. Den lokale rabbi klagede og forsøgte at få talen afbrudt. Da Asher afslog, opstod der en heftig konfrontation.

I torsdag blev Cody og Liat gift. Vielsen foregik på en strand i Netanya. Liat komud, klassisk klædt i hvidt, men barfodet. Asher talte om Yeshuas opofrende kærlighed. Mange omkringværende israelere, både religiøse og sekulære på stranden og i restauranten, hørte vidnesbyrdet om Guds kærlighed.

Fredag oversvømmede “anti-messianske” grupper byen Mevaseret med løbesedler med udtalelser imod os (ligesom i sidste uge med 9 billeder med navne og adresser - heraf 4 fra vores team). Til trods for tilskyndelserne om det modsatte var reaktionerne fra de fleste af byens indbyggere ganske positiv. Det resulterede i en artikel i avisen Jerusalem Post under overskriften “Messianske jøder ulovligt drevet ud”.

I vores menighed, Ahavat Yeshua i Jerusalem, nød vi lovprisning og Helligåndens fællesskab. En beretning fra vores gruppe “unge voksne”, som havde været på en kortere mission i Italien, sluttede med helbredende håndspålæggelse. Asher prædikede om vækkelse i Israel og nationerne.

Til trods for angreb, pres, udmattelse og skuffelser står Guds rige overfor et gennembrud. Vi føler, at endetidernes profetiske skæbne nærmer sig.

Jeg tror, at den tredje-fjerde generation af messianske troende i Israel vil udløse kraften i Guds gamle pagt, som indvarsler Yeshuas anden komme og oprettelsen af Guds rige.


Glick om Beck

Af Caroline Glick, vice-administrerende redaktør på Jerusalem Post. Uddrag.

I almindelighed har de israelske medier reageret på Becks besøg enten med ligegyldighed eller med en fordrejning af, hvem han er, eller hvad han ærinde er. De har fremstillet ham som ustabil eller har revset ham som en yderliggående og marginaliseret kraft i USA.

Beck sagde, “Der er mere mod i én israelsk soldat end i de kolde hjerter hos alle bureaukraterne i FN tilsammen. I Israel kan man finde mennesker, som vil kæmpe  trods utrolig dårlige odds, kæmpe imod hele bølgen af global opinion for det, der er rigtigt, godt og sandt. Verdens “store råd” i FN fordømmer Israel. På den anden side af grænsen slagter Syrien sin egen befolkning. Det store råd er tavst..”

Diplomaterne er bange giver efter. De overgiver sig til falskhed. Beck er en sjælden person, fordi han afviser at bøje sig for intellektuel skræmmekampagne og gruppetænkning, som plager debatten om Israel i verden og i Israel.

Vestrefløjens angreb på Beck næres af, at han er kristen zionist. De kristne zionister anklages for at have en skjult dagsorden for at omvende jøderne og et skjult ønske om at vi bliver dræbt i en “Armageddon“. Becks afvisning af at bøje sige for den almindelige visdom om, at Israels fjender burde hyldes og vennerne fordømmes, afslører grunden til, at de kristne zionister nyder tillid og er accepteret af israelerne.

Kristne zionister - ligesom de religiøse jødiske zionister - er upåvirkede af mediernes nedgørelser på grund af zionisternes tro på Gud, og deres tillid til Skrifterne. Deres tro giver dem midler til at betragte virkeligheden, som er uafhængig af den post-religiøse intellektuelle dagsorden, som styrer medierne og kultureliten i den vestlige verden.

For at læse hele artiklen (på engelsk) tryk her.


Pagtmæssige relationer

Af Troy B. Wallace & Solomon Intrader (uddrag)

Vidnesbyrd om Guds kærlighed

Som ambassadører for Messias Yeshua forklarer vi gennem vore vidnesbyrd Hans karakter overfor alle ikke-troende omkring os. Gennem vores vilje til at være trofaste med fare for os selv i disse tider, taler vi om Guds evige, pagtmæssige kærlighed. At leve et liv i loyalitet og integritet er en del af vores forpligtelse til at hjælpe i den verden, vi lever i.

Menighedsliv

Forholdet mellem troende i Yeshua er pagtmæssig af natur på grund af den fælles bekendelse af Yeshua som Frelser og gennem udgydelsen af Hans blod. At dele nadveren ses som et pagtmæssigt måltid. Pagtmæssige relationer mellem menigheders lederskab og medlemmerne kan etableres med et specifikt formål, såsom udbredelse af evangeliet og Guds riges værdier i et område.

Tjeneste gennem teams

Pagtmæssige relationer er af afgørende betydning for succesfuld tjeneste. Yehusa brugte tid og kræfter på at udvælge en gruppe personer. Yeshua så et potentiale i sine disciple, og de forpligtede sig til at følge Ham. Kort før sin arrestation sagde Yeshua til sine disciple, at de ikke længere var “tjenere”, men “venner” (Johannes 15:15).

Ved at følge Yeshuas eksempel, vil vores tjeneste også indeholde oplæring og udvælgelse af personer, der skal blive vores venner, partnere og efterfølgere. Discipelskab i pagtmæssig sammenhæng involverer moralsk konfrontation med kærlighed og nåde, en undervisningsatmosfære uden jalousi og sladder, med gensidig tillid, opofrel- se og forpligtelse på lang sigt.

Den rigtige livsstil

Pagtmæssige værdier bliver til en livsstil, som gælder i livets forskellige aspekter. Dette inkluderer: 1) prioritering af og hengivenhed i familien, 2) respekt og for bøn for regeringsledere, 3) lydighed mod lov og lovgivere, 4) ærlighed i pengesa-ger inkl. tilbagebetaling af gæld og skat, 5) tjeneste for andre og deltagelse i samfundet og 6) højt etisk niveau på arbejdspladsen inkl. respekt for chefer og kolleger.

For at læse hele artiklen (på engelsk) tryk her


Tilbage