tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

©22 oktober, 2011 Revive Israel Ministries

Velkommen hjem, Gilad

Af Asher Intrater

I de 20 år, jeg har boet i Israel, har jeg aldrig før set israelernes hjerter så berørte, så mildnede, så forenede. Gilad er bestemt ikke Frelseren, men der var noget i hans fremtoning og adfærd, som ledte tankerne hen på billedet af Messias som den lidende tjener.

Den dybe smerte i hans øjne, hans ødelagte krop, som kæmpede for at stå opret, hans behov for rækværket for at gå et par trapper ned…..og alligevel hans klare tanker. En elegance og ædelhed. Da hans hånd gjorde honnør ved mødet premierministeren var intet øje tørt.

Da han blev ført ud af sit fangenskabet af Ahmed Jabari (lederen af Hamas’ terrorfløj) og af Raad Agar (som stod for kidnapningen), mindede han om et lam, der blev ført til slagtning. Alligevel var der ikke antydning af klage. Hans modige og lidt barnlige smil sagde alt: “Jeg skal nok klare det.”

Så var der det ubehagelige interview til den egyptiske presse. Efter 5 år og 4 måneder i ensom indeslutning og underernæring, blev han spurgt, om han ville arbejde for løsladelse af palæstinensiske fanger. Han svarede, at han gerne så dem frigivet, hvis de ville undlade at forsætte deres voldelige handlinger mod Israel. (BBC News skar forbavsende den sidste del af sætningen væk i deres reportage.)

Israel vægter liv over død: Ét uskyldigt liv over mere end tusinde “dødens købmænd”. Sådan er forholdet. Denne ene drengs liv er så værdifuldt, at alle her i Israel ignorerer løsladelsen af mordere med blod på deres hænder. Lad verden fejre dens død; vi vil nyde dette intime øjeblik som en familie.

“Befri Gilad-bevægelsen” var primært venstreorienteret, medens Netanyahu nærmest er højreorienteret. Hidtil har der været en politisk splid over emnet, men da Netanyahu og Gilad omfavnede hinanden, blev vi én familie. Hvis Gilad er symbolet på Messias som den lidende tjener, så er Israels premierminister symbolet på Messias som den regerende monark. Da de to kom sammen, kom nationen sammen i enhed.

Samme dag som Gilad kom hjem, foregik Løvhyttefestens årlige “Jerusalemsmarch”. Tusinder af kristne pilgrimme fra hele verden marcherede gennem Jerusalem syngende lovprisning til Jesus og udtrykkende deres solidaritet med det jødiske folk. Begivenheden arrangeres af den Internationale Kristne Ambassade Jerusalem.

Dagen efter fejredes “Simchat Torah” (“Festens sidste og største dag” - Johannes 7:37), hvor tusinder af jøder overalt i verden danser med torarullerne. ”Men alle, der er tilbage af de folkeslag, der rykker mod Jerusalem, skal drage derop år efter år og tilbede Kongen, Hærskarers Herre, og fejre Løvhyttefesten” - Zakarias 14:16.

De hebræiske ord Baruch Haba, “velsignet er han, der kommer”, har dobbelt betydning. På moderne hebræisk betyder det “velkommen”. På bibelsk hebræisk (salme 118:26, Matthæus 21:9, 23:39) er det en endetidsprofeti, der indvarsler Messias’ komme. Forsiden af den største avis i Israel viste et billede af Gilads ansigt og en stor overskrift, Baruch Haba. “Velkommen hjem, Gilad”


Hvem spiste frokost med Abraham?

bogAshers nye, længe ventede bog, “Who Ate Lunch with Abraham?” - (hvem spiste frokost med Abraham?) er lige udkommet. Den analyserer Yeshuas tilsynekomst som Herrens engel i loven og profeterne og gennem Bibelen til Johannes Åbenbaring. Denne bog vil garanteret udfordre din forståelse af Yeshua Messias’ evige natur og af Bibelens progressive åbenbaring som helhed.

Hovedideen med bogen er udviklet ikke kun gennem mange års studier af de hebræiske tekster, men også gennem virkelige livsoplevelser i forbindelse med deling af evangeliet med ortodokse jøder i Israel. (For ikke at nævne bøn og forbøn).

Gå ikke glip af bogen. Bestil den selv og send den til venner. For bestilling klik her.

Obs: Bogen er udkommet på engelsk.

Fra bagsiden:

“Kan du se Gud?”

Der er en figur som optræder gennem alle de hebræiske skrifter. Undertiden kaldes han “Herrens Engel”, undertiden “Gud selv” og undertiden som “Menneskesønnen”. Denne gennemgående figur kræver en revurdering af det klassiske judaistiske-kristne syn på verden.

Uddrag fra anbefalinger

Asher viser en vigtig indsigt i Messias’ evige natur på en både præcis og lettilgængelig måde. - Dr. Michael Brown, præsident for FIRE School of Minestry.

…en rejse fra 1. Mosebog til Johannes Åbenbaring for at studere sammenhængen mellem Herrens Engel i Det Gamle Testamente og Messias i Det Nye Testamente…- Jane Hansen Hoyt, præsident Aglow International.

Asher har åbenbaring af Den Højeste og kærlighed til Guds folk, både jøder og hedninger…- Francis Frangipane, In Christ’s Image Training.

Dette er en af de mest inspirerende og indsigtsfulde bøger, jeg nogensinde har læst. Jeg anbefaler den til alle…- Mike Bickle, International House of Prayer, Kansas City.

Asher har været min bedste ven i snart 30 år, og jeg forbliver opmuntret og udfordret af hans liv og læring….- Paul Wilbur, Integrety recording Artist.

Dette budskab vil blive mere og mere vigtig, efterhånden som kirken forstår mere om Jesus (Yeshua) fra et jødisk perspektiv…- Don Finto, Pastor Emeritus, Belmont kirke.


Tilbage