tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

©31 december, 2011 Revive Israel Ministries

Olie og oliepresse

Af Asher Intrater

Navnet “Getsemane” hedder på hebræisk “Gat Shmanim”, der betyder “oliepresse”. Det er det sted, hvor oliven bringes hen og bliver kvast; skindet  og stenene presset og separeret. Resultatet er ren olivenolie. Olie er et konsekvent bibelsk symbol på Hellgånden. Der er ingen tvivl om, at Yeshua helt bevidst valgte netop dette sted.

Vi vil alle have olien; vi ønsker alle salvelsen, Helligåndens kraft. Den salvende olie giver beskyttelse, overflod og velstand (salme 13:5), visdom og autoritet til ledelse (1. Samuels bog 16:13), glæde (salme 45:7, hebræerbrevet 1:9), helbredelse og uddrivelse
(Markus 6:13, Johannes 5:14), lys og åbenbaring (2. Mosebog 25:6, 1. Johannesbrev 2:27, Johs. Åbenbaring 3:18), evner til at prædike og profetere (Esajas 61:1), intimitet i lovprisning (Højsangen 1:3, Matthæus 25:3, Markus 14:3) og meget andet.

Der er et dynamisk forhold mellem olien og pressen. De er modsætninger, som skaber balance. I Gat Shmanim accepterede Yeshua korset. Han tvang sin vilje til underkastelse (Matthæus 26:37) - Det er et sted til selvfornægtelse (Matthæus 16:24), et sted at blive knust, et sted at adlyde indtil døden, et sted at blive prøvet, at gennemleve ydmygelse og lidelse, at bede indtil blod, sved og tårer.

Olien synes bestemt mere attraktiv end oliepressen. Men der er ingen olie uden oliepresse. Der er ingen anden måde at frembringe rigtig olie. På den anden side er meningen med pressen at skaffe olien. At lide i lydighed uden at få olien er ikke efter Guds hjerte. Pressen er til for olien. Olien kommer fra pressen.


Terrorangreb på kristne i Nigeria

Af Andrew B

Juledag var adskillige kristne kirker i Nigeria mål for selvmordsbomber fra den isla-
miske sekt Boko Haram. Der rapporteredes om 45 døde og 73 sårede. Boro Haram har taget ansvaret for næsten 500 drab alene i 2011.

Ifølge Compass Direct News har disse bombninger gjort ruinerne af St. Theresa katolske kirke udenfor den nigerianske hovedstad Abuja  til et nationalt mindesmærke. “Chokket efter begivenheden har været meget traumatisk”, sagde pastor Joseph Akor fra Minna Diocese. ”De troende har grund til at være bange efter en sådan begivenhed, men de styrkes af martyrernes blod og har på ingen måde slækket på deres deltagelse i den daglige messe”.

Angrebet leder også tankerne hen mod bombningen af den koptiske kirke i Alexan-
dria, Egypten, nytårsdag sidste januar. Også dette angreb blev udført af en ekstremistisk sekt. Vi må forsætte vore bønner for vore brødre og søstre, som står overfor sådanne forfølgelser, og vi må bede for ofrenes familier.


Lersegl fundet under Jerusalems gamle bydel

Af Andrew B

I en arkæologisk udgravning nær vestmuren fandt man et sjældent segl på størrelse med en lille mønt med inskriptionen “pure for God” (kun/ren for Gud). Arkæologerne mener, at seglet kan dateres til tiden for ødelæggelsen af det andet tempel (ca. år 70 eft.Kr.). Da både de jødiske og muslimske myndigheder forbyder udgravninger på Tempelbjerget, er der fundet meget få genstande, som kan henføres til Templet og jødisk tilbedelse. Dette lille stykke sten vidner om gammel jødisk bebyggelse i Jerusalem, og det støtter den bibelske sandhed, at Israel tilhører jøderne.


Bøn for Nordkorea

Fra Ariel Blumenthal har vi gennem de sidste to uger set mangfoldige fotos, som viser nordkoreanere grædende over deres døde leder, Kim (familienavn) Jung Il og indsættelsen af hans søn, Kim Jung Un. Farfaderen , Kim Il Sung anses for Nordkoreas “Mao”: En kommunistisk krigshelt (trænet og uddannet i Sovjet), der befriede Nordkorea fra japansk besættelse og fra den vestlige “aggression” i Koreakrigen.

Ligesom Mao i Kina eller Stalin i Sovjetunionen blev Kims udgave af kommunismen en personlig “kult” omkring ham selv. Nordkoreanerne kaldte ham “vores store fader”. Det er vanskeligt at forstå graden af beundring , som tillægges Kim, hvis fotos og statuer ses i hvert hjem, butik, på hvert gadehjørne for ikke at tale om hjernevask, tankekontrol og tortur, som er nødvendig for at holde millioner af mennesker fra at tilbede noget eller nogen andre inkl. Yeshua. Dette “anti-Krist-system” bragte frygtelige forfølgelser med sig mod den lille undergrundskirke i Nordkorea.

Men lige på den anden side af grænsen, i Sydkorea, har man gennem de sidste 60 år set en fri og velstående, demokratisk nation. Ligeledes med en kirke, som er blevet den næststørste for udsending af missionærer i verden (efter USA som er 6 gange større end Sydkorea).

Johannes Åbenbaring 5:9 beskriver Himlens guldskåle, der fyldes med røgelse, som er de helliges bønner. I vores generation har millioner af koreanere fyldt disse skåle med deres ivrige og dedikerede bønner for hele verden. Lad os forene vores bønner med deres for helbredelse og genrejsning af deres sønderrevne og delte nation:

1.  Frigørelse af den kultiske tilbedelse af Kimfamilien; at 25 millioner nordkorea-
nere vil se på denne kvabsede, 28-årige forkælede mand og se det absurde i deres idoldyrkelse.

2.  En fredelig forvandling og samling af det koreanske folk og frihed til lovprisning; bønner til styrkelse af den forfulgte kirke og for gennembrud for evangeliet i Nordkorea.

3.  Ophør af sult og død i denne vinter. Siden begyndelsen af 90’erne er millioner omkommet af sult i Nordkorea, og denne vinter kunne blive en af de værste. Den stadig dårlige ledelse og bagstræberiske holdning betyder, at der er få muligheder for mad. Her er en række links til hjælp for dine bønner:

Se videoen med de sørgende nordkoreanere:
http://www.youtube.com/watch?v=yP0cSA7GR0w

Læs artiklen i Kristelig Dagblad om forfølgelserne af de kristne:
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/445459:Kirke---tro--Nordkorea-optrapper-religioes-undertrykkelse

Læs artiklerne og se videoerne om sulten i Nordkorea:
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/443025:Udland--Sult-truer-i-Nordkorea

http://shanghaiist.com/2010/11/29/horrifying_footage_of_north_korea_r.php


Tilbage