tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier
©18 februar, 2012 Revive Israel Ministries

Slutningen af Ezekiel

Af Asher Intrater

Hvad gør vi med de sidste 12 kapitler i Ezekiels Bog? De kan opsummeres som følger:

Kapitel 37 - “Tørre knogler” - Genoprejsning af Israel og samling i Israel
Kapitel 38-39 - “Magog” - International endetidskrig mod Israel
Kapitel 40-46 - “Tempel” - Genopbygning af et centralt tilbedelsessted i Jerusalem
Kapitel 47 - “Kilder” - Genetablering af den naturlige vegetation og vandforsyning
Kapitel 48 - “Grænser” - Genbebyggelse af Israels land

Dette er en stor del af skrifterne. Det beskriver begivenheder, som endnu ikke er sket. Jeg tror på, at de vil ske. Hvordan? Hvornår?

De er for apokalyptiske til at ske før den anden komme. De er for bogstavelige og detaljerede til kun at blive opfattet billedligt. (Mange andre bibelske profeter har lignende beskrivelser (Esajas 60-66, Jeremias 30-33, Daniel 7, Joel 3, Amos 9, Mika 2-5, Zakarias 8-14.))

Den eneste bibelske løsning er, at disse begivenheder vil ske på tidspunktet for Yeshuas anden komme. Det vil falde sammen med det, der kaldes “Kristus’ tusindårsrige” (Johannes Åbenbaring 20: 4-6). Men billedet er meget fokuseret på Israel eller jøderne.

Lad os huske, at Yeshua både er Davids søn (Romerbrevet 1:3) og Guds søn (Ro-
merbrevet 1:4). Når Han vender tilbage, vil Hans rige både være guddommeligt og “davidsk”. Omkring halvdelen af de bibelske profetier om Messias blev opfyldt med Yeshuas første komme, resten vil blive fuldendt ved Hans anden.

Den bibelske betydning af Israels genrejsning er ikke et spørgsmål om etnisk eller kulturel præference for det jødiske folk. Det er i højere grad en forberedelse for Messias’ tusindårsrige på jorden (Matthæus 6:10, 25:31, Ap. Gerninger 1:6, Johs. Åbenbaring 11:15). Det er vores opgave at prædike om dette rige (Matthæus 24:14).


Arrow missil

I et samarbejde mellem USA og Israel er der udviklet et forsvarssystem imod angri-
bende ballistiske missiler. Systemet kaldes “Chets” (eng. arrow). I sidste uge afsluttedes en test af et nyt advarsels-radar-system i Israel. Testen var en succes. Hvis der for eksempel affyres et missil med atomsprænghoved fra Iran mod Israel, er dette radarsystem i stand til at identificere det og være klar til at opsende et missil imod det langt hurtigere end tidligere. Det vil også betyde, at en træfning kan ske længere væk fra Israels grænser.


Fasten for Esther

Fortsæt forberedelserne til Esthers bønne- og fastesamling onsdag den 7. marts fra kl. 05.00 til 17.00. Internationale og israelske bønnegrupper vil samarbejde om denne vigtige og strategiske dag. Flere detaljer følger.


Interviews om Eilat

En israelsk avis og TV kanal bringer i denne uge en artikel om folk, der bor i Eilat. Et af interview’ene er med familien Pex. Familien er messianske troende og har en tje-
neste i Eilat. Bed for et positivt vidnesbyrd.


Lov mod prostitution

Af Mati Shoshani

Onsdag den 15. februar stemte det israelske parlament, Knesset for en lov, som forbyder køb af seksuelle ydelser af prostituerede. Denne afstemning var den første af tre, som er nødvendig for endelig vedtagelse af loven. Loven placerer det kriminelle ansvar hos køberen. På denne måde forsøger man at eliminere efterspørgslen i stedet for at tage fat om handelens efterfølgende ydelse. Den model, der er fremlagt for Knesset, er allerede indført med succes i fire andre lande inkl. Sverige, som var det første land, der vedtog en sådan lov i 1999.

Prostitution er ikke tilladt i Israel. Man regner med, at branchen omsætter for mere end 2,4 milliarder Shekel årligt (ca. 3,02 milliarder danske kr.). Heraf går de meste direkte i lommerne på organiserede, kriminelle syndikater. Der er mellem 10 og 15 tusinde prostituerede, som betjener mere end en million kunder pr. måned.

Kvinderne (95% er kvinder) bliver regelmæssigt udsat for ekstrem vold, gentagne voldtægter, overfald, følelsesmæssig og fysisk tortur. Posttraumatiske symptomer er hyppigere forekommende end hos soldater, der har været i ildkamp. Dødeligheden blandt kvinder i sexbranchen er FYRRE GANGE HØJERE        end gennemsnitskvinders. De som udøver prostitution efterlades følelsesmæssigt, fysisk og åndeligt nedbrudte og ødelagte.

I ugerne op til onsdagens afstemning udviklede emnet sig til en ophedet debat. Lovforslaget  blev diskuteret i avisartikler, på blogs og i nyhederne på TV. En række liberale, sekulære medier støttede en legalisering af prostitution.

Det juridiske institut i Jerusalem (hvor jeg arbejder) var medvirkende til at loven kom igennem. Vi har for nylig afsluttet produktionen af en kortfilm om sexmarkedet i Israel. (link: klik her). I de kommende uger skal en komite i Knesset udarbejde det endelige indhold i loven. Der er to forhindringer forud for de to endelige afstemninger i Knesset: finansiering og håndhævelse.

Hvis loven bliver endelig vedtaget, bliver den et kvantespring i den etiske lovgivning i Israel. Offentligheden synes at gå ind for prostitution. Vi har modtaget mangfoldige klager fra mennesker, som er imod denne lov og som mener, at med tilstrækkelig offentlig debat, kan loven ændres. Bed sammen med os om at denne lov bliver endelig vedtaget. Vi beder for opfyldelse af løftet i Esajas 1:26-27, at ret og retfærdighed bliver genoprettet i Israel for alle.

Her er en række statistiske oplysninger, som er offentliggjort i den israelske avis “Yediot Ahronot” den 15. februar 2012:

  • Mellem 10.000 og 20.000 mænd og kvinder er involveret i prostitution i Israel
  • Ca. 1 million “kunder” besøger bordellerne om ugen
  • 1/3 af alle prostituerede starter i 12-14 års alderen
  • 55% af de prostituerede blev seksuelt misbrugt som børn
  • Over 75% af de prostituerede er misbrugere af alkohol og/eller narko
  • Omkring 60% er blevet voldtaget eller seksuelt forulempet i deres arbejde
  • Mellem 46% og 59% er blevet voldtaget over 5 gange
  • Ca. 68% af alle prostituerede lider af posttraumatisk syndrom

Tilbage