tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

©28 april, 2012 Revive Israel Ministries

“Elskede”

Af Asher Intrater

Apostlen Johannes havde en åbenbaring af Guds kærlighed, og der refereres ofte til ham som “Den elskede Johannes”. Faktisk opstod dette kælenavn ud fra hans egne skrifter. Hans identitet var så forandret af Guds kærlighed, at han havde den dristighed fem gange at henvise til sig selv som den “elskede”, mens han skrev sin andel af Bibelen!

  1. Under det sidste måltid da Yeshua talte om, at Han skulle forrådes. Johannes   13:23 - “den som Yeshua elskede”.
  2. Ved korset hvor Yeshua gav ham ansvaret for Hans mor. Johannes 19:26 - “Den discipel, Han elskede”.
  3. Om morgenen på genopstandelsesdagen da Johannes og Peter løb ud til den      tomme grav. Johannes 20:2 - “ham som Yeshua elskede”
  4. Efter genopstandelsen da Yeshua viste sig for disciplene, der fiskede i Genesaret Sø. Johannes 21:7 - “Den discipel, Yeshua elskede”
  5. Under Yeshuas sidste instrukser til Johannes og Peter. Johannes 21:20 - “Som Yeshua elskede”.

Johannes var den første, som forstod, at Gud elsker verden (Johannes 3:16); det vil sige verdens befolkning. Hvis Gud elsker alle mennesker i verden, inkluderer dette Johannes, mig og dig. (Når vi forstår Guds kærlighed, er vi adskilte i vore hjerter fra verdens system og bliver en del at Guds team, der skal udtrykke Hans kærlighed til resten af verden.) Hvis Gud elsker hele verden, hvor meget mere elsker Han så ikke dem, som har taget imod Hans Søn i denne verden.

Begrebet “Guds kærlighed” udvikler sig gennem Bibelen. I De Ti Bud befales vi at elske Gud (5. Mosebog 6:5). Af evangelierne ser vi, hvor meget Gud elsker os. Vi indser, at Guds kærlighed til os går forud for vores kærlighed til Ham (1. Johannes-
brev 4:10). Når Gud elsker os, burde vi stoppe med at hade os selv. Selvdestruktiv
adfærd er ikke fra Gud, men fra djævelen (Markus 5:5).

Når Gud elsker os, kan vi elske os selv. Når vi elsker os selv, kan vi elske vores næste (4. Mosebog 19:18). Når vi ikke kender Guds kærlighed, kan vi hverken elske os selv eller vores næste. Guds kærlighed befrier os for de selvdestruktive træk og gør os i stand til at elske andre. Mind dig selv dagligt om det og sig det højt: “Gud elsker mig; Gud elsker mig…”

Vores overgang til forståelsen af Guds kærlighed inkluderer den effekt, som kærlig-
hed har på vores egen identitet. Den forandrer vores selvforståelse. Det, Gud gør, ændrer, hvem jeg er. Når Gud elsker mig, så er jeg “den elskede.” Han ændrer mit liv. Jeg bliver et nyt menneske med et nyt selvværd. Vi har kun selvværd, fordi Gud lægger sin nåde og værdi i os.

Min tro på Guds kærlighed til mig kræver en ændring af, hvordan jeg ser mig selv. “Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kan kaldes Guds børn, og vi er det!” - 1. Johannesbrev 3:1. Det indbefatter dig og mig. Ligesom Johannes er vi nu Guds elskede børn. Vi bekendtgør højtideligt ved tro, “Jeg er elsket.”


Mindedag for Israel og uafhængighedsdagen

22.993 israelere er blevet dræbt i forsvaret af vores nation siden oprettelsen. De fleste israelere har nogen i deres familie, som blev mindet og sørget over på Mindedagen for Israel.

Vi talte i denne uge med en israelsk krigsveteran, en messianske jøde, som deltog i Seksdagskrigen, i Yom Kippurkrigen og i Libanonskrigen. Han var blandt de israelske frontsoldater, som befriede Tempelbjerget i 1967. Han græd, da han talte om granater, som sprang rundt om ham og om kammerater, som døde i hans arme. Da vi bad sammen med ham, spurgte han: “Hvorfor overlevede jeg og ikke mine venner?” Der er en forbløffende liste over tilfælde af overnaturlig beskyttelse af messianske jøder i hæren. Mange har oplevet bomber og projektiler springe omkring sig uden at være blevet  ramt (Salme 91:5-11).

Israel er i dag 64 år gammel. Mindedagen og Uafhængighedsdagen blev fejret i denne uge.

Moderne israelske, religiøse jøder refererer til staten Israel som “begyndelsen af forsoningen.” Med andre ord er den nuværende stat ikke Guds kongerige, men den er imidlertid et nødvendigt stadium på vejen hen imod dette rige. Skønt vi ser processen anderledes, end de gør, så er det vores opfattelse og vores tro, at Gud er igang med “genoprettelsen af riget til Israel” (Ap. Gerninger 1:6), og at Han gør det i stadier (Markus 4:26-29), fra småt til stort (Markus 4:30-32), indefra og udad (Matthæus 13:33), fra ubetydeligt nu, for til sidst at fylde hele verden (Matthæus 13:31-32).


Mission og Samfund

Af Gateways Beyond

I Ap. Gerninger 1:6-8 gav Yeshua os en verdensmission: bliv fyldt af Helligånden; bliv vidner om evangeliet rundt i verden; genopret riget til Israel. I Ap. Gerninger 2:42-47 blev et dybt engageret, pagtmæssigt samfund dannet omkring denne mis-
sion. Det var et fællesskab med en mission. Én kommer ikke uden den anden. Et af de bedste eksempler på dette “mission/samfund”, er Gateways Beyond. Deres team skriver:

At være et “missionerende fællesskab” er at være sammen og at se ud. Ikke indad fokuserende, men ambassadører overfor nationerne. Hvis du stræber efter fællesskab, får du kun lidt, men stræb efter mission sammen, så får du fællesskab.

Nu, hvor vi nærmer os de sidste dage før Yeshuas tilbagekomst, sender Han os tilbage til rødderne. Dermed mener vi de første dage efter Hans himmelfart. Vi kommer tilbage til et mere autentisk “Apostlenes Gerninger-samfund” i Messias. Vores fokus skal være, “jeg for samfundet og samfundet for Herren.”

Vi er mere end et samfund, vi er et missionerende samfund. Vores hjerter blev sat i brand af Messias Yeshuas kærlighed. Det er om Hans kærlighed og forsoning, som vi længes efter at vidne om i denne verden.

For mere information og artikler af Gateways beyond, klik her


Tilbage