tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

©11 august, 2012 Revive Israel Ministries

Hvorfor alle prøvelserne?

Af Asher Intrater

Der vil blive stigning i antallet af prøvelser i endetiderne. Det er ikke, fordi Gud ønsker vanskeligheder for os, men der er grunde til, at disse åndelige kampe skal ske.

Johs. Åbenbaring 1:1 - hvad der snart skal ske
Johs. Åbenbaring 4:1 - hvad der siden skal ske
Johs. Åbenbaring 22:6 - hvad der snart skal ske.

De nødvendige prøvelser indeholder endog dyrets regering (17:10) og frigi-
velse af de sataniske kræfter (20:3). Ligesom Egyptens plager var en essentiel del af Israels frelse, skal der være plager i endetiderne før den anden komme. Rabbierne siger, at “den sidste frelse” (Messias - endetider) vil blive ligesom den første (Moses - befrielsen fra Egypten).”

Her er fem grunde til, at prøvelser skal finde sted:

1. Overbevise folk om, at de skal angre

Den endelige dom skal snart falde. Gud ønsker at gøre alt, for at folk vil angre inden dommen. Formålet med prøvelserne er anger. Og alligevel; de fleste vil ikke angre.

Johs. Åbenbaring 9:20 - resten af menneskene…omvendte sig ikke
Johs. Åbenbaring 9:21 - de omvendte sig ikke
Johs. Åbenbaring 16:9 - men omvende sig og give Ham æren gjorde de ikke
Johs. Åbenbaring 16:11 - men omvendte sig ikke fra deres gerninger.

Skønt de fleste onde ikke vil angre, vil dog nogle.

2. Bevise Guds retfærdighed

Når troende ser Guds domme, vil de blive mere overbeviste om retfærdighe-
den heri. Vi vil bryde ud i lovsang, prise Gud ikke kun for Hans nåde, men også for Hans retfærdighed.

Johs. Åbenbaring 15:3-4 
Store og underfulde er dine gerninger, du Herre Gud, Almægtige, retfærdige og sande er dine veje,… for dine retfærdige domme er blevet åbenbare.

Fordi den endelige dom nærmer sig, må alt godt og ondt synliggøres. Mens de onde vil blive stædigere, vil de retfærdige blive mere angrende.

3.    Straffe ondskaben

At belønne retskaffenhed og straffe ondskab er grundlaget for retfærdighed. At belønne retfærdighed er ikke nok. Gud ønsker at straffe ondskab. Pla-
gerne er en del af denne retfærdighed.

2. Mosebog 12:12
…og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder.

Gud kunne have ledt israelitterne ud af Egypten uden plagerne, men Han ønskede ikke blot at redde de uskyldige, men også at straffe de onde. Hans dom betød bl.a. ødelæggelse de dæmoniske guders magt, som egypterne tilbad.

4. Bringe panik hos djævelen

Mange af prøvelserne i endetiderne er angreb på djævelen. Det er også et tegn på vores sejr. Djævelen er vred og bange. Han ved, at hans tid er kort, og at han vil tabe kampen.

Johs. Åbenbaring 12:12
Djævelen er kommet ned til jer med stort raseri, fordi han ved, at hans tid er kort.

Satans vrede er et tegn på hans panik. Satan er ved at tabe. Vi overvinder ham ved Lammets blod (Johs. Åbenbaring 12:10).

5. Rense vores tro

Hvis vi holder fast i vores tro midt i prøvelserne, bliver den stærkere. Vores karakter og integritet udvikles.

Johs. Åbenbaring 1:9 - fælles med jer om trængslen…og udholdenheden i Yeshua.
Johs. Åbenbaring 13:10 - her kræves der udholdenhed og tro af de hellige!
Johs. Åbenbaring 14:12 - her kræves der udholdenhed af de hellige.

Prøvelserne i endetiderne er som en brændende smelteovn. Hvis vi er tro-
faste, vil vores tålmodighed og udholdenhed blive udviklet. Vores tro vil blive forædlet som guld.
Olympisk guld

Hele verden er henrykt over de olympiske konkurrencer. Disciplinen og alle de ofre, som atleterne må yde for at vinde en medalje, er inspirerende for os alle. Hvor meget mere skulle vi da være dedikeret til at tjene Herren!

1. Korintherbrev 9:25
Enhver idrætsmand er afholdende i alt - de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner.

Vinderen opnår et øjebliks fantastisk ære. Han eller hun bider i guldmedaljen på sejrsskamlen, mens millioner følger begivenheden på TV. Deres hjemland fyldes med stolthed, mens nationalhymnen spilles og flaget hejses.

1. Petersbrev 1:7
..for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prø-
ves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære….

Atleterne er motiverede til at få guld. Den guld og ære, som vi vil modtage til evig tid, hvis vores tro bliver forædlet gennem prøvelser, vil imidlertid være meget større.


Egyptisk dilemma

I søndags stjal Jihad-terrorister en skudsikker bil, dræbte 16 egyptiske græn-
sevagter og bragede igennem den israelske grænse i det nordlige Sinai. Isra-
elsk militær nedkæmpede de invaderende terrorister. Op mod 20 terrorister blev dræbt.

Denne situation repræsenterer en udfordring for Egyptens nye præsident Muhamed Morsi. Morsi er imod Israel, men er klar over at han må opretholde de grundlæggende aftaler med Israel, således at hans regering legitimeres in-
ternationalt. Hertil kommer, at jihadisterne udgør en trussel imod Morsis sty-
re internt i hans egen nation.

Den egyptiske hær har sendt mange tropper til det nordlige Sinai i et forsøg på at få kontrol over terroristgrupperne. Resultatet er usikkert. Bed for en ærlig regering i Egypten, for at jihadgrupper stoppes, for at den sande kirke i Egypten  vil trives og vokse og for, at de grupper, som ønsker at ødelægge Israel, vil blive splittet internt.


Frankrig

Af Anja

På en ugelang konference i Valence i Frankrig, har vores team haft det privile-
gium at tjene gennem undervisning om Yeshua i Den Gamle Pagt, dåb i Hel-
ligåndens navn og om Guds kommende rige. Vi følte en dyb samhørighed, da vi opmuntrede og udfordrede deltagerne i konferencen.

Vi blev velsignet ved at se graden af renhed, modenhed og åbenbaring hos disse kostbare hellige i Frankrig. Vi lever i en strategisk tid, hvor Gud på et dybere plan forbinder hjerterne hos sine børn over hele verden. Bed sammen med os for vedvarende frugter og relationer fra denne uge.


Tilbage