tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

©11. januar, 2013 Revive Israel Ministries

Intimitet

Af Asher Intrater

Det mest værdifulde i livet er intimitet. Intimitet først og fremmest med Gud, men dernæst også med mennesker. Det er perlen i det princip, som vi skal overbevise alle om at opnå. Intimitet kommer af en personlig relation med Gud gennem troen på Yeshua Messias.

Abraham blev Guds ven (Esajas 41:8; Jacobs Brev 2:23). Moses mødte Gud ansigt til ansigt (5. Mosebog 34:10). David så, at kirvah (nærhed) til Gud var mere for ham end alt andet i denne verden (Salme 73:25, 28), og at nyde hin-
andens fortrolighed var det, han ønskede af en ven (Salme 55:15).

Den discipel, som opnåede den tætteste intimitet med Yeshua , var Johannes, som lænede sig op af Yeshuas bryst under Påskemåltidet og som var kendt som den discipel, som Yeshua elskede (Johannes 13:23). Han nedskrev disse ord: for Faderen selv elsker jer - (Johannes 16:27).

Hvis Faderen selv elsker jer, er der ingen barrierer, ingen distancering, ingen afvisning eller adskillelse overhovedet. Absolut intimitet på tætteste niveau bliver os tilbudt. Den direkte oversættelse af 5. Mosebog 4:4 er davek: de, som er “fastgjort til Gud som lim”. Man kan ikke komme tættere, end hvis man er limet fast.

Synd ødelægger intimiteten. Jeremias beskriver det som et bælte, som er blevet snavset (Jeremias 13:1-11). Vi er ligeså tætte på Gud som vores under-
tøj er på os, men det er blevet snavset. Synd er som mand eller hustru, der har svigtet ægteskabets seksuelle intimitet gennem utroskab (Hosea 1:2, 3:1). Synd er svigt i forhold til intimitet.

Intimitet tillader vores sjæls skjulte tanker at blive delt med andre. Gud deler sine dybeste tanker med os gennem Helligånden (1. Korintherbrev 2:10-12). Helligånden ved, hvad der er indeni Gud, og deler det med os. Dette er inti-
mitet: Det indre, der berører det indre. Hvis vi lader vore hjerter være kendte for Gud, vil Hans hjerte være kendt for os (1. Korintherbrev 8:3).

Intimitet indebærer sårbarhed. Hvis vi i vore hjerter åbner for de mest følsom-
me ting for andre, vil vi meget let blive såret. Derfor kan sårbarhed involvere smerte. Denne smerte er intimitetens pris. Vi kan blive såret af vore venner (Zakarias 13:6).

Derfor behøver intimiteten tillid. Vi kan ikke komme nær til Gud uden tillid til Ham (Hebræerbrevet 11:6). Vi behøver tro for at stole på andre. Hvis vi ønsker, at andre skal stole på os, skal vi bevise, at vi er pålidelige. Guds trofasthed gør os i stand til at tro på Ham. Pålidelighed giver tro hos andre.

Yeshua fuldbragte dette for os på korset. Han blev sårbar for at åbne vores vej til intimitet med Faderen. Vi sårede Ham. Yeshua betalte prisen og købte in-
timiteten med os. Han blev klædt af, slået og hånet for vores skyld. Det er kærlighedens offer. Det bærer sårbarhedens pris for at betale prisen for inti-
miteten.

Vi tager dagligt vort kors op for at følges med Ham (Lukas 9:23) . Vi studerer Skriften for at forstå Hans tanker (Esajas 55:8-11). Vi beder i Helligåndens navn for at få en åbenbaring og derigennem kende Ham personligt (Efeser-
brevet 1:17). Vi ydmyger os for at blive bragt nær til Ham (Matthæus 11:25-
29). Vi adlyder, selv indtil døden, for at kende Ham og blive som Ham (Filip-
perbrevet 3:10).

Yeshuas sidste og største bøn var, at vi skulle være et (Johannes 17:11, 21-
23). Det er mere end en bøn om enhed og samarbejde. Det er en bøn om har-
moni. Yeshua beder om, at vi skal være i Ham og Gud i os på samme måde, som Han er i Gud, og Gud er i Ham. Han inviterer os til at opleve den samme perfekte intimitet.

Intim harmoni med Gud er den mest sublime og forvandlende oplevelse i uni-
verset. Den herliggør og renser (Johannes 17:5, 10, 17, 24). Det er den ultima-
tive glæde (Salme 16:11). Det er med dette formål, vi blev skabt.


Det israelske valg 2013

Af Mati Shoshani, Jerusalems Juridiske Institut

Den 22. januar vil israelerne vælge deres næste regering og deres premiermi-
nister. De fleste partier har valgt at fokusere deres kampagne på deres parti-
ledere. Der er en tøven med at offentliggøre deres specifikke målsætninger vedrørende de emner, som den nye regering skal forholde sig til (f.eks. den israelsk-palæstinensiske fredsproces, truslen fra Iran, statens økonomiske underskud, rekruttering af de ortodokse jøder til militærtjeneste og de øko-
nomiske frustrationer fra den israelske middelklasse), fordi disse emner ikke har simple, kortsigtede løsninger.

Et af resultaterne er, at den nye premierminister og hans regering vil have hænderne fulde af problemstillinger, som  kræver kreativ lederskab og en klar retning. Lad os bede for at Guds vilje vil ske i det kommende valg og for vis-
dom hos de valgte ledere.


En velsignelse af sne

Hele Israel blev i ugens løb ramt af den voldsomste regn og største snestorm i de sidste 20 år. Vandspejlet i Genesaret Sø blev hævet med 73 cm og kan muligvis nå sit fulde niveau ved slutningen af vinteren. I Jerusalem er der faldet op til 13 cm sne.

Over 100 familier måtte evakueres fra Bat Hepher bebyggelsen, men til trods for de mange skader på grund af oversvømmelser, er der megen glæde over, at landets vandreservoirer er ved at blive fyldt op. Vi ser dette som et tegn på, at 2013 også vil blive et år, der vil blive fyldt med åndelige velsignelser.


Bickle på CNN

I denne måned sendte Christiane Armanpour en udsendelse på CNN om Ar-
mageddon. I denne udsendelse interviewede hun bl.a. Mike Bickle fra organi-
sationen IHOP (International House of Prayer). Udsendelsen blev set af millioner. Lad os fortsat bede for vore kære venner i IHOP, idet deres vidnes-
byrd berører hele verden og velsigner hele kirken internationalt.
Se mere her.


Tilbage