tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

©12. september, 2013 Revive Israel Ministries

Yom Kippur – Forsoningsdagen

Vi inviterer jer, kære venner, til at være sammen med det messianske legeme i Israel til 24 timers bøn, faste og anger fra fredag aften til lørdag aften for at fejre den Bibelske fest, Yom Kippur – Forsoningsdagen. I år deltager fem trossamfund (Ahavat Yeshua, Tiferet Yeshua, Maaleh Adumim, Melech Hamlachim og Yad Hashmonah) i helligdagen sammen med os.

Vi spiser sammen fredag eftermiddag, inden fasten begynder. Derefter åbner vi med lovprisning og undervisning. Faciliteterne i Yad Hashmonah er tilstede i rigt mål. Forbøn og anger fortsætter til lørdag aften, hvor vi indstiller fasten efter mørkets frembrud. Vær med os individuelt, i jeres bedehuse, kirker eller synagoger.

Det er den mest betydningsfulde dag i den Bibelske kalender. Levitpræsterne kaldte dagen ”Forsoningsdagen”; profeterne kaldte den ”YHVH’s store og frygtelige dag” (Joel 3:4, Malakias 4:5). Apostlene i den Nye Pagt kaldte dagen ”Yeshuas anden komme”. Det er alt sammen det samme salvede tidspunkt.

Ved slutningen af Yom Kippur blæser vi i shofaren med én lang tone. Dette er lig med ”den sidste basun” (Esajas 27:13, Matthæus 24:31, 1. Korintherbrev 15:52, 1. Thessaloni-kerbrev 4:16). (Dette bør ikke forveksles med Hornblæserfesten 10 dage tidligere, idet denne hænger sammen med de syv basuner ved Jeriko og de syv basuner i Johs. Åbenba-ring).

Den sidste basun på Yom Kippur er tegnet på Yeshuas anden komme. Det vil ske under den store endetidskrig, hvor en international koalition af nationer angriber Israel (Ezekiel kap. 38-39, Zakarias kap. 12-14, Johs. Åbenbaring 19:11-21). I Israel giver denne dag allerede en dyb følelsesmæssig association til den altødelæggende krig på grund af Yom Kippur-krigen i 1973, hvor nationen var tæt på at blive tilintetgjort af de invaderende hære. Yom Kippur-krigen i 1973  er en profetisk bebudelse af den større Yom Kippur-krig, som kommer.


Yeshuas fødder

Af Asher Intrater

Udtrykket ”Yeshuas fødder” har en femdobbelt betydning i Skrifterne: Dels af nutid, fortid og fremtid.

 1. Hengiven intimitet
 2. Måske den mest velkendte betydning i dag kommer fra det specielle, intime og hengivne udtryk, vi finder hos Maria, én af Yeshuas nærmeste disciple.

  Lukas 10:39 – Maria satte sig ved Herrens fødder og lyttede til Hans ord. Johannes 12:3 – Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår.

  Ved at sætte sig ved Yeshuas fødder tjener Maria som en fortræffelig model for os, ikke blot for hengivenhed og intimitet, men også for ydmyghed og sårbarhed.

 3. Fysisk genopstandelse>
 4. Da Yeshua blev korsfæstet, blev Hans fødder og hænder gennemborede. Da Han var oprejst fra de døde, viste Han Sine disciple sårene på kroppen (Johannes 20:27).

  Lukas 24:39 – Se på mine hænder og fødder – det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har.

  Yeshua beviste, at Han virkelig var genopstået, og at genopstandelsen var fysisk og ikke blot åndelig. Det viser også, at det genopstandne legeme er en fortsættelse og en herliggørelse af vores nuværende krop og ikke et ”væsen” (1. Korintherbrev 15:35-50).

 5. Evig guddommelighed
 6. Yeshua træder frem i Sin før-fødte, præ-inkarnerede form gennem Loven og Profe-terne. Omkring 20 af YHVHs mystiske tilsynekomster i skikkelse af et menneske er dokumenteret i min bog, ”Hvem spiste frokost med Abraham?”

  2. Mosebog 24:10 – og de så Israels Gud. Under Hans fødder var der som et flisegulv af safirer.

  I dette tilfælde så 74 mennesker denne guddommelige, menneskelige skikkelse på Sinaj Bjerg. Det at Israels Gud gentagne gange viste Sig i denne ”nede på jorden-form” for-bereder vejen til forståelse af Yeshua som den evige og guddommelige Messias, mani-festationen af Gud i menneskelig form.

 7. Bogstavelig genkomst
 8. Ligesom Yeshua blev fysisk oprejst fra de døde, vil Han komme tilbage til jorden i le-gemlig form ved den anden komme.

  Zakarias 14:3-4 – På den dag skal Han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusa-lem.

  Alle nationerne vil angribe Jerusalem. Yeshua vil stige ned fra himlen med en mægtig hær for at ødelægge disse nationer. Ligesom Han steg op fra Oliebjerget, vil Han igen komme ned på Oliebjerget. Han vil ikke komme halvvejs ned og svæve i luften. Han vil komme hele vejen tilbage og røre jorden én gang for alle.

 9. Tusind års herlighed
 10. Efter at Yeshua er vendt tilbage, vil Han etablere Sit fredsrige over hele jorden. Ezekiel havde et syn om en guddommelig mand, der talte til ham fra tusindårstemplet.

  Ezekiel 43:6-7 – manden stod ved siden af mig. Han sagde til mig: Menneske, dette er det sted, hvor min trone skal stå og mine fødder hvile. Her vil jeg bo blandt isra-litterne til evig tid.

  Yeshua vil regere i tusind år i en herliggjort form fra Sin åndelige hovedstad Jerusalem. Guds rige kommer ned til jorden fra himlen, og Yeshuas herliggjorte fødder symbolise-rer denne realitet.


Syrisk opposition

Syriens oppositionsleder offentliggjorde en udtalelse på arabisk i morges. Udtalelsen blev opfanget og oversat af den israelsk hebræiske presse. Han sagde, at hvis det in-ternationale samfund besluttede sig for en diplomatisk løsning og ikke et militært angreb på det syriske regime, skal det være vedholdende og gennemføres til enden. Dette vil ikke blot kræve international kontrol med Syriens kemiske våben, men også stille det syriske regimes ledere for retten på grund af deres brug af kemiske våben mod uskyldige borgere.


Tilbage