tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

©11 juli, 2014 Revive Israel Anti-semitismens rødder

Af Asher Intrater

Efter Adam og Evas syndefald lovede Gud, at kvindens afkom skulle fødes for at knuse slangens hoved (1. Mosebog 3:15). Dermed var der indledt en krig mellem Gud og Satan. Kvindens afkom skulle fødes gennem det jødiske folk. Derfor har dæmoniske kræfter til stadighed forsøgt at dræbe jøderne for dermed at dræbe afkommet - Messias.

Gennem Torah’en ser vi, at Israels folk blev angrebet gentagne gange, inden de nåede Det Lovede Land:

 • I Egypten prøvede Pharao at dræbe alle drengebørn (2. Mosebog kap. 2)
 • Så var det amalekitterne, som angreb dem (2. Mosebog kap. 17)
 • Derefter var det edomitterne (4. Mosebog 20:14)
 • Så fulgte kana’anærene (4. Mosebog 21:1)
 • Derefter angreb Sihon og amoritterne (4. Mosebog 21:21)
 • Så var det Og fra Bashan (4. Mosebog 21:33)
 • Og derefter Balak og Moabitterne (4. Mosebog kap. 22).

Angrebene på det jødiske folk fortsatte gennem hele oldtiden (Esters Bog 3:6), på Herodes’ tid i evangelierne (Matthæus 2:16) og derefter af romerne. Anti-semitismen spredtes til Kirken, til Europa, til nazisterne og til islamisk Jihad i dag. Anti-semitisme er forvirrende for jøderne. Hvorfor synes det som om, alle hader os?

Det forekommer mig, at roden til anti-semitismen er Yeshua. Hvorfor? Som en israelsk forfatter sagde: ”Det er ikke, fordi Yeshua blev korsfæstet blandt os, men fordi Han blev født blandt os.” Det er ikke fordi Den Nye Pagt er anti-semitisk, men det stik modsatte.

Gud gav sig til kende for mennesket i skikkelse af en mand - og denne mand var jødisk. Hedningerne bør tilbede Ham som Kristus og tage imod Hans autoritet som konge. Ikke blot det - denne jødiske Messias udpegede 12 andre jødiske mænd til at regere verden sammen med sig (Matthæus 19:28). Dette gjorde de hedenske nationer jaloux og fornær-mede.

Nogle af vores kristne arabiske venner siger, at de har problemer med at dele evangeliet, fordi det i naboers og venner øren lyder som om det er et budskab om jødisk-zionistisk overlegenhed.  

En dag vil Yeshua vende tilbage til Jerusalem. På det tidspunkt vil Satan blive indespærret i tusind år. Yeshuas tilbagekomst er forbundet med Guds pagter og profetier med det jødiske folk (Matthæus 23:39; Zakarias kap. 14). Satan kan ikke angribe Yeshua direkte, og derfor prøver han at udrydde det jødiske folk for at forhindre Yeshuas tilbagekomst.

Nogle ultra-ortodokse jøder angriber messianske jøder. Der er lighed mellem den anti-messianske ånd og den anti-semitiske ånd. Ultimativ sigter begge mod af forhindre Yeshua i at vende tilbage for at regere. Anti-semitismen forsøger at dræbe det messianske frø udefra; de anti-messianske angreb søger at dræbe det messianske frø indefra.

De anti-messianske missionærer siger til vort folk, at de ikke bør tro på Yeshua, fordi det har bragt anti-semitisme og katastrofer. Der er her et stort paradoks: Anti-semitismen er en reaktion mod Den Nye Pagt - ikke fordi den er anti-jødisk, men fordi den er for pro-jødisk!!


Jødisk terror

Israelsk politi arresterede i sidste uge 6 jødiske mænd i alderen 16 - 25 år for mordet på den 16 årige Muhammad Abu Hadir fra Shuafat, en arabisk forstad til det nordlige Jeru-salem. Alle 6 havde religiøs baggrund. Det er forfærdeligt, at de tilsyneladende har sat ild til drengen, mens han stadig var i live. De gjorde det som hævn for mordene på tre jødiske teenagere i juni måned nær Hebron.

Stort set alle i Israel er frastødt af dette mord. Premierminister Netanyahu ringede endda til den myrdede drengs forældre for at udtrykke sin kondolence; han sagde, at der vil blive krævet streng straf. Den israelske regering er forpligtet til at opretholde lov og orden. Der har været udbredt fordømmelse af denne jødiske terrorhandling.

Det er her, den største forskel tydeligt ses: de jødiske terrorister er en lille, yderliggående gruppe, som afvises af en stort flertal i den israelske befolkning og bagvasket i de israelske medier. De palæstinensiske terrorister hyldes som martyrer, forgudet af offentligheden og ses som heroiske ledere af islamisk Jihad.


”Krig” i Gaza

Over 300 raketter blev i sidste uge skudt ind i Israel fra Gaza. De fleste slog ned i åbne områder, og mange blev uskadeliggjort af det fantastiske Iron Drome forsvarssystem, men mange ramte i befolkede områder og skabte dermed frygt og store skader på ejendomme.

Israel har indkaldt reserverne og har iværksat en kraftig modoffensiv for at ødelægge Hamas’ infrastruktur. En israelsk efterretningskilde udtalte, at det israelske forsvar allerede har identificeret 3000 strategiske steder i Gaza. At uskadeliggøre alle disse ville kræve en større landoffensiv.

Hamas har oplagret store mængder våben gennem de seneste få år, skønt de fleste er mere primitive sammenlignet med Israels. Udfordringen for Israel er ikke modstanderens rå magt, men den bizarre psykologiske natur hos Hamas’ ekstremister og deres tilhængere.

Hamas’ raketter opbevares og affyres med vilje fra civile hjem i håb om, at civile tab ved israelske gengældelsesangreb, giver Israel et dårligt omdømme i verdensopinionen. Skønt Hamas ved, at de ikke kan vinde en krig mod Israel, foretager de med vilje eskalering af konflik-ten for at vise sig selv som angribere af Israel. Hamas’ propaganda spreder med vilje løgne og misinformationer for at skabe falsk håb blandt deres befolkning.

Naturligvis udstiller de internationale medier ikke den ekstremistiske Jihad, som er årsag til konflikten, men koncentrerer sig hellere om de civile, som bliver dræbt ved de israelske angreb.

Lad os bede for:

 1. At så få civile, arabere og israelere bliver dræbt
 2. Ødelæggelse af Hamas
 3. Beskyttelse af de små kristne grupper i Gaza
 4. At bryde løgnene i Jihads hjernevask af palæstinenserne
 5. At bryde Jihads løgne i de internationale medier
 6. At Egypten står fast imod terrorister
 7. Arrangementer efter konflikten for fredelig sameksistens

Tilbage