tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

©25 juli, 2014 Revive Israel

Retfærdighed og ”krigen” i Gaza

Af Ariel Blumenthal

Gennem den sidste uge, hvor vi ivrigt har bedt i forbindelse med situationen i Gaza, har Helligånden understreget adskillige passager fra Esajas kapitel 51, hvor hovedtemaet er ”retfærdighed.”

Vers 1: ”Hør mig, I, som stræber efter retfærdigheden, I, som søger Herren…”

Det fleste kristne, hvad enten de er pro-Israel eller anti-Israel, bekymrer sig om retfærdig-heden. Når vi ser mediernes behandling af begivenhederne i Gaza, med det stigende antal døde og sårede på begge sider, synes det som et spil om antal, ligesom fodboldkampen  under verdensmesterskaberne, hvor Tyskland slog Brasilien 7:1. ”Kampen” synes i den grad at have slagside: mange flere tilsyneladende uskyldige palæstinensiske arabere dør, mens dødstallet er relativ lavt blandt israelerne! Og dette er ikke en ordinær ”krig”: ligeså vigtig som kampen på landjorden er den intense PR-krig, som bliver udkæmpet på internettet og gennem de sociale medier, hvor begge parter forsøger at dreje nyhederne for at fremstå som det største offer. Det er en stor udfordring at finde ud af, hvad der er ”rig-tigt” og ”forkert” i denne komplekse situation. Hvor findes Guds retfærdighed i alt dette?

Vers 2: ”Se hen til Abraham, jeres fader…”

Der er en dyb og evig sandhed afsløret her: Guds retfærdighed er først og fremmest IKKE et spørgsmål om den præcise betragtning af menneskelig ret eller uret; ej heller af mæng-den af døde på nogen af siderne. Det handler om VALGET af Ham, Hans ret til at være Gud og hersker over denne verden og Hans ret til at vælge efter sin suveræne vilje. Ligesom apostlen Paulus i Romerbrevet pointerer også Esajas Guds udvælgelse af Abraham og Sara, Isak og Jakob og i sidste ende Israel (nation = folk og land) som første led i forståelsen af Guds retfærdighed. Gud er ultimativt retfærdig, fordi Han er den suveræne Konge og Skaber af verden, ikke på grund af en moralsk standard, som Han har tildelt menneskeheden, eller fordi Abraham var den mest retfærdige, som har levet! (I næste led af Hans retfærdighed er der naturligvis en umådelig høj moralsk standard og retfærdig-hed, som vi må adlyde).

Vers 3: ”Ja, Herren trøster Zion…”

Lektien for os i disse endetider er denne: for at være i stand til præcist at skelne retfærdig-hed og ret, specielt når det handler om Israel/Jerusalem/Zion, må vi først acceptere doktrinet om udvælgelse, især Guds udvælgelse af Israel og det jødiske folk gennem Abraham, Isak og Jakob, og i sidste ende den unikke udvælgelse af Israels Konge og Kongernes Konge, Yeshua! Dette betyder ikke, at alt, hvad Israel gør, er ”rigtigt”, ligesom det forholder sig med enhver troende, som også er udvalgt af Gud. Han er den som forudbestemmer, kalder, retfærdiggør og herliggør (Romerbrevet 8:28-30). Hvis vi ikke holder os denne bibelske prioritet for øje om Hans ret til at være trofast i sin nådige udvælgelse til trods for, at vi under ingen omstændigheder fortjener det, vil vi være i konstant fare for bedrag ved at prøve at finde ud af, hvem der har mest ret eller uret i yderst komplekse situationer, eller gennem hjernevask fra medierne. ”Gud må være sanddru og hvert menneske en løgner…” (Romerbrevet 3:4).


Medlidenhed med befolkningen i Gaza

Jo mere medlidenhed vi har med befolkningen i Gaza, des mere skal vi ønske at ødelægge Hamas’ diktatoriske styre. Jo mindre medlidenhed vi har for dem, des lettere vil det være at acceptere en simpel våbenstilstand og lade Hamas fortsætte sit styre.

Lad os huske på, at Gud er hærenes YHVH. Han kan give sejrsånd. Krige kan vindes. Retfærdighed kan sejre. Gud er ikke bange. Indtil nu har Han ikke tabt en krig. Yeshua er hærfører for himlens armé (2. Mosebog 15:2; Josva 5:13; Johs. Åbenbaring 19:11).
Yeshua lærte os, at i åndelig krigsførelse må vi først ”binde den stærkere” og dernæst ”dele byttet” (Lukas 11:21). Den stærke i denne sammenhæng er ånden i den radikale islamisme, og byttet er de palæstinensiske sjæle, som behøver frelse. Vi tror, at hvis vi beder for at binde de dæmoniske kræfter bag denne krig, vil terroristgrupperne blive ødelagt, og en ny bølge af religiøs frihed, frelse, fred og velstand vil vokse frem.


Tilbage