tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

©29 august, 2014 Revive Israel

Hvad er sandhed?

Af Asher Intrater

Der er mange uenigheder i forbindelse med begrebet ”sandhed” i verden i dag. Da Yeshua stod foran Pilatus, sagde Han til ham, at Han var sandheden og var blevet født for at bære vidnesbyrd om sandheden. Pilatus’ sidste ord til Yeshua er et signifikant spørgsmål:

Johannes 18:38
 ”Hvad er sandhed?”


Det synes ikke som om, Yeshua svarede ham. Hvad kunne Han have svaret? Han var den inkarnerede sandhed, som stod foran Pilatus. Hans blotte tilstedeværelse var svaret på Pi-latus’ spørgsmål. Pilatus søgte imidlertid efter noget rationelt eller filosofisk. Yeshuas sandhed var personligt og moralsk.

Sandhed kommer fra tre kilder:

     1.   Yeshua (Johannes 14:6)
     2.   Guds Ånd (Johannes 14:17)
     3.   Guds Ord (Johannes 17:17)

Sandhed har en moralsk kvalitet i sig. Et sandt menneske er en person, du kan stole på. Sandhed er ikke kun noget mentalt; sandheden skal blive adlydt (Romerbrevet 2:8, Gala-laterbrevet 3:1, 5:7). Reel sandhed er åndelig og har evnen til at ændre vores liv dramatisk.

Johannes 8:32
”og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.”


Der er en syndflod af løgn i verden i dag (Johannes Åbenbaring 12:15). Sandheden synes at være irrelevant i de fleste diskussioner (Esajas 59:14-15). Perverse seksuelle relationer kaldes ”naturlige alternativer”. Løgnene fra islamisk jihad anses for legitime. Israel ankla-ges for krigsforbrydelser, mens terrorister tiljubles som frihedskæmpere. Enhver form for mærkværdig kult eller filosofi anses for at være rationel, mens kristne portrætteres som fanatiske fundamentalister. Mørket kaldes lys, og lyset kaldes mørke (Esajas 5:20).

Men sandhed forbliver sandhed, og intet kan ændre dette (II. Korintherbrev 13:8). Vi skal være et folk, som ”elsker sandheden” uanset om den er social acceptabel eller ej (II. Timotheusbrev 2:10). Vi er kaldes til at være ”sandhedens søjle og grundvold” til trods for al mørke i verden i dag (1. Timotheus 3:15).


”Sejren” lyver

Af Eddie Santoro

Det var tirsdag aften kl. 19.00. Efter en afsluttende hob af raketter, der blev affyret ind i Israel, synes den 50 dage lange ”Operation Protective Edge” at være slut, da Hamas og Israel blev enige om en våbenhvile uden tidsbegrænsning.

Blækket var næppe tørt på papiret, før Hamas’ ledere kom ud af hullerne, som de havde gemt sig i gennem næsten 2 måneder, og erklærede ”sejr”. Den tragiske sandhed om denne ”sejr” skulle have overvældet dem. Mere end 2.200 af deres medborgere var blevet dræbt og mere end 10.000 såret. Nabolag, som tidligere havde blomstret, var blevet til ruinhobe. Mere end 15.000 bygninger var enten blevet ødelagt eller alvorlig beskadiget, og der var anrettet skader på el- og vandforsyningen, og spildevandshåndteringen var næsten ikke længere eksisterende. Over 1.000 af deres soldater var blevet dræbt, og det hemmelige tunnelsystem, som de havde investeret millioner af dollars i med henblik på et massivt overraskelsesangreb på Israel var lagt i ruiner. Deres våbenbeholdning var næsten tømt, og lederne, som var så dårligt klædt på til at kunne regere folket stod over for en be-gyndende humanitær katastrofe.

Men intet af dette betød noget! Ikke lidelserne. Ikke de døde. Ikke de overvældende ødelæggelser. Atter var det løgnen, som skulle erklæres. Så med megen påtvungen fanfare befalede de deres slagne befolkning at forsamles og erklære deres ”sejr” over Israel midt i alle murbrokkerne.

På den politiske scene optrådte de ikke anderledes. Alle de oprindelige krav, som Hamas så arrogant havde fremført at skulle imødekommes, blev ignoreret ved den endelige vå-benhvile. Der åbnes ingen havne eller lufthavne. De tilfangetagne blev ikke frigivet, og de nødvendige økonomiske tilskud til arbejde kommer ikke. Bufferzonen omkring grænserne til Israel er der stadig, og blokaden er stadig effektiv med undtagelse af humanitær hjælp og hjælpen til genopbygning.

Realiteterne i Israel er helt anderledes i Israel. Israel accepterede Hamas’ overgivelse. I løbet af de samme 50 dage var der minimale skader efter mere end 5.000 raketter og morterer, der blev skudt ind over Israel. Israel havde ikke spildt sin energi på tom frem-turen, men havde forberedt sig på denne kommende kamp. Iron Dome systemet nedskød mere end 700 raketter, som ville have anrettet stor skade på vores byer. Israelerne havde beskyttelsesrum, og vore nabolag forblev intakte. Vores infrastruktur forblev intakt, og vores økonomi er stadig stærk. Skønt 63 israelske soldater og 7 civile israelere blev dræbt, var det en tragisk, men uundgåelig pris at betale for at ødelægge terrororganisationen. Israel anslår, at operationen har sat Hamas 10 år tilbage!

Israels Gud, som overnaturligt beskyttede landet i de 50 dage, vil fortsat beskytte folket i dag og vil være vort skjold i morgen.


Brigitte Gabriel

I sidste weekendtillæg af Yediot Aharonot (den mest sælgende hebræiske avis i Israel) var der en to sides artikel med store farvefotos af Brigitte Gabriel. Hun blev interviewet i an-ledning af en video, der indtil nu har haft over 1 million seere. Videoen viser hendes respons på en moderat muslimsk jurastuderende i USA.
I videoen siger Brigitte, at selvom kun 15% af de 1.2 milliarder muslimer i verden er radikale, betyder det ikke desto mindre, at 180 millioner mennesker går ind for ødelæggel-se af den vestlige civilisation og aflivning af alle mennesker med en anden trosretning. ”Det fredelige flertal er irrelevant. Det er de radikale, som sætter dagsorden.”

For at se videoen klik HER.


Tilbage