tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

©12 december, 2014 Revive Israel

Krydser Kedrondalen

Af Asher Intrater

Har du nogen sinde lagt mærke til ordet ”have” hos Johannes 18:1? - ”Da Jesus havde sagt det, gik Han ud sammen med sine disciple og over på den anden side af Kedron-bækken, hvor der var en have, som Han og Hans disciple gik ind i.”

Hvilken have taler Johannes om? - Getsemane have.

Hvilke ord havde Yeshua sagt lige inden? - Bønnen hos Johannes kapitel 17.

Yeshua bad for enhed, herliggørelse og beskyttelse i denne verden, eftersom Han skulle forlade den og returnere til himlen.  

Yeshua bad denne storslåede bøn for sine disciple, formentlig på Zions Bjerg, hvorefter Han krydsede Kedrondalen for rystende af angst bad i Getsemane. De to bønner fandt sted med ca. en times mellemrum. Der er en åndelig sammenhæng mellem den.

Bønnen i Getsemane, ”Dog, ikke som jeg vil, men som du vil” - Matthæus 26:39 var en respons på bønnen i Johannes kapitel 17. Han dedikerede sig til lydighed endog til døden på korset og nedstigen til helvede, således at Hans bøn for disciplene ville blive opfyldt.

Denne højst intense aften indeholdt:

 1. Ankomst til nadversalen på Zions Bjerg.
 2. Påskemåltidet sammen med disciplene
 3. Indstiftelse af nadveren
 4. Bede bønnen i Johannes kapitel 17
 5. Krydse Kedrondalen
 6. Drage ind i Getsemane Have
 7. Bede ”ikke efter min vilje - bønnen”
 8. Blive arresteret
 9. Fremstilling for ypperstepræsten
 10. Ført til Pilatus

Lad os korte dette ned til:

 1. Påske
 2. Nadveren
 3. Johannes kapitel 17
 4. Getsemane
 5. Korsfæstelse

Yeshua blev korsfæstet for at alle de herlige ting, som Han bad for sine disciple i Johannes kapitel 17, skulle opfyldes. I Getsemane Have bad Han for villighed til at ofre sig selv for at opfylde bønnen i Johannes kapitel 17. Hans bøn for vores herlige skæbne krævede Hans bøn for total dedikation, hvilket førte til Hans korsfæstelse for os.

Umiddelbart efter denne bøn kom soldaterne for at arrestere Ham. Han var så opfyldt af hellighed og kraft, at da Han sagde til dem, ”det er mig”, veg soldaterne tilbage og faldt om på jorden (Johannes 18:6). Når vi sammen med Yeshua beder bønnerne i Johannes kapitel 17 og i Getsemane Have, passionerede og med kærlighed, vil stor kraft også blive udløst for Guds Rige.


Åbent hus hos Beit Natanel

Af Rachel og Gilad

For nylig havde vi inviteret 12 venner til sabbatmiddag. Rundt om bordet sad mennesker på forskellige stadier af troslivet. Jeg havde delt evangeliet med dem. Arbejderen som havde repareret min varmtvandskedel og hans kæreste. Nachum fra en restaurant. Michelle, som havde ordnet mine negle… Jeg var forbløffet over at se, at skønt de ikke kendte hinanden, havde vi et dejligt fællesskab, og naturligvis talte jeg om Herren. Jeg har stadig kontakt med dem og håber, at jeg snart kan gentage succesen.

Bed for denne gruppe og for et kommende åbent hus arrangement i juledagene. (Mange israelere er fascinerede af helligdagene.) Vi forventer, at der kommer flere end 50 ikke-troende, og vil igen få lejlighed til at dele evangeliet med dem.


Det israelske valg

Der er tre måneder til parlamentsvalget i Israel. Underligt nok er der i dette lille land allerede så mange partier, men 2 mere signifikante blev søsat i ugens løb.

Det første af Moshe Kahlon, tidligere Likud-leder, som har placeret sig som et centerparti med en social velfærds/retfærdigheds dagsorden. Kahlon vil formentlig tage nogle stemmer fra Yair Lapids parti, idet Kahlon nu er den ”nye” figur på den politiske scene. Han vil også kunne tage stemmer fra Shas, da han selv er sefardisk jøde (jøder fra Spanien og Portugal og deres efterkommere, men betegnelsen bruges også om jøder, der er født i Israel.) Da Kahlons parti er et decideret midterparti, er han næsten selvskrevet til en plads i regerin-gen, idet han kan samarbejde med både højre- og ventrefløjen.

Det andet parti blev skabt af Eli Yishai, nummer to i Shas partiet. Hans nye parti repræ-senteret en signifikant deling blandt de sefardisk ortodokse, da både Yishai og Aryeh Deri, den nyværende leder af Shaspartiet, påstår at være de rette arvtagere efter den tidligere så magtfulde Ovadia Yosef blok


Kan der komme noget godt fra Nazareth?

Af Greta Mavro

Søndag den 14. december deltog jeg i en begivenhed, som blev ledet af Fader Gabriel Naddaf og the Christian Recruitment Forum. Premierminister Benjamin Netanyahu, soldater, politi og hundrede af ærede gæster var forsamlet i Nazareth for at fejre deres fælles vision om at se de arabisk talende kristne blive integreret i det israelske samfund.

Premierministeren roste de kristne soldater for deres forsvar af Israel. Han bekræftede regeringens forpligtelse overfor landets minoriteter og lovede at opretholde religionsfrihe-den for alle borgere uden undtagelse. Da Natanyahu talte om situationen for de kristne i Mellemøsten og erklærede, at ”han var blandt venner og brødre”, vidste jeg, at Gud gjorde noget, der skulle være for evigt i hjertet af Sit folk.

Som overhoved for CRF og som ortodoks præst har fader Naddaf talt om de kristnes skæbne i Mellemøsten sammen med Israel. Denne nye gruppe af aramensk-arabisk talende kristne søger sandheden og en national identitet i Israel. Til trods for CRF videoen, som åbnede begivenheden gang på gang viste det israelske flag, følte jeg ikke én eneste modstand fra de israelske jødiske gæster.

Det, at de to mænd, en jøde og en kristen ortodoks fandt sammen i gensidig ære og beskyttelse, er et kraftfuldt profetisk billede. Premiereminister Netanyahu og fader Naddaf, to sønner af den samme Fader og med den samme gamle tro vendte sig stille og roligt til hinanden i en varm omfavnelse af gensidig respekt.


Seksuel renhed

I denne første video ud af en serie på fire, deler Cody Archer erfaringen fra sit eget liv. Han taler om sin kamp med pornografi som ung. I de næste tre videoer giver han nøglen til det, som hjalp ham til at komme over det og finde sejr i seksuel renhed.

For at se videoen, klik HER.


Tilbage