tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

© 28 august, 2015 Revive Israel

Asher Intraters historie

I denne video fortæller Asher sin historie om barndommen, frelsen, Aliyah og etablerin-gen af Revive Israel.

For at høre Ashers historie (på engelsk), klik HER!

VIGTIGT: For at se video’en med undertekster på forskellige sprog, klik på det firkantede under-tekst-symbol i nederste linje til højre af afspilningsskærmen. Dette giver automatisk engelske undertekster. Klik derefter på ”indstillings-symbolet” umiddelbart til højre for det foregående. Vælg symbolet ”undertekster -- English”, dernæst vælg ”oversæt” og scrol ned til dit foretrukne sprog. (NB der er tale om en maskinoversættelse!)


Den korrekte teologi

Af Daniel C. Juster

Her følger en række aspekter af, hvad jeg opfatter som den korrekte teologi, som skal være fremherskende i den jødisk/messianske bevægelse:

 1. Endetiderne - Vi skal være på linje med de sidste dages kirke, som vil føre til Israels frelse, Messias Yeshuas genkomst og Tusindårsriget. Læren om, at vi vil blive bortryk-
  ket syv år før den store vækkelse finder sted i Israel undergraver en nøglestrategi for
  de sidste dages messianske bevægelse. Vi skal være her indtil Herrens genkomst for at
  opfylde mandatet i Romerbrevet kapitel 11.
 2. Helligåndens kraft - Helligåndens kraft og alle Hans gaver vil være af afgørende be-
  tydning for at fuldende de messianske jøders og deres partneres opgaver i Messias’
  legeme, som vi er en del af. Enhver lære som nedtoner dette, og som ikke motiverer
  mennesker til, gennem kærlighed, at søge Helligåndens kraft og alle Åndens gaver, er i
  disse sidste dage ødelæggende (1. Korintherbrev 14, Ap. Gerninger 1:8).
 3. Apostolsk/profetisk ledelse - Det er ligeledes af afgørende vigtighed at lære, at apo-
  stolsk ledelse skal have sit udgangspunkt i Israel for at bringe enhed til Legemet og
  sørge for at klæde os på, så Legemet kan vokse til den modenhed, som det er kaldet
  til.
 4. Jødiske rødder - I Den Nye Pagts orden, giver Torah’en universelle etiske og moralske
  standarder, som er en del af de retfærdige krav, som skal opfyldes af dem, som van-
  drer i Ånden (Romerbrevet 8:4). Sammen med den abrahaminske pagt (land, folk,
  sprog, nationalitet) giver de mosaiske bud den jødiske identitet. Uden disse har de
  jødiske troende og jøderne i almindelighed intet tydeligt livsmønster, som udgør deres
  etniske tilhørsforhold (Ap. Gerninger 21:20-24).

 5. Den rette teologi er af afgørende betydning, har stor praktisk vigtighed og skal etableres for os, for at vi kan opfylde vores sidste tiders kald. Bed sammen med os om, at vi lærer disse fundamentale emner korrekt.

Med ti trucks gennem Canada

Af Paul Wilbur

For nogle måneder siden modtog jeg et opkald fra min ven, Dean Bye, som er tidligere leder af den canadiske afdeling af ”Kristne for Israel.” I mere end et år har en succesfuld forretningsmand været tilskyndet af Gud til at købe ti hvide biler og donere dem til Israel for at hjælpe de fattige.

Noget af det mest bemærkelsesværdige i denne historie kom frem for kun få uger siden. Det ser ud til, at der var en hemmelig landsby i Auschwitz komplekset, hvor jøder blev drevet sammen umiddelbart efter, de var gennet ud af kreaturvognene. De skulle afklæde al deres tøj, hvorefter der blev foretaget en endelig udvælgelse. Nazisterne opdagede, at folk havde syet deres tilbageværende værdigenstande ind i deres tøj, sko og tasker i håb om, at de kunne købe sig tilbage til friheden eller flygte.

Og hvad var navnet på dette fortvivlelsens sted? Canada House! (”Canada” er en afled-ning af det indianske ord for ”lille landsby”.) De ti biler har nu fået en hel ny betydning og formål. Er det muligt, at nationernes velstand har været opmagasineret til de retfærdige til et tidspunkt som nu?

Hvad nu hvis disse biler, i stedet for at stjæle fra jøderne, vil blive fyldt op for at GENOP-RETTE Jakobs formue, at velsigne i stedet for at forbande, at give i stedet for at plyndre? Hvad nu hvis Canada blot er den første af mange nationer, som vil gribe visionen om GENOPRETTELSE? Mit hjerte er berørt ved blot at skrive disse få linjer. ”Opbyg, genop-ret…trøst mit folk!”

For at se promoverings video’en (på engelsk), klik HER!


BØN i Elul: 40 dage

Vi er midt tiden for omvendelse og forbøn i måneden Elul frem mod Hornblæserfesten og Forsoningsdagen (Yom Kippur). Vi er midt i et sabbatår, hvor der er en særlig voldsom følelse af overgang og åndelig krigsførelse under den 40 dage lange periode.

 1. Økonomi - Den amerikanske gæld, den truende græske bankerot og de dramatiske forandringer i det kinesiske børsmarked, som peger mod økonomisk krise overalt i verden.
 2. Syrien - Israel angreb i ugens løb en islamisk jihadbase dybt inde i Syrien, efter en terroristgruppe havde skudt 6 raketter mod Israel. Samtidig fortsætter Islamisk Stat med at myrde, voldtage og ødelægge.
 3. Iran - Iran har indkøbt våben fra Rusland og fornyet forbindelsen til Hizbollah. Stigningen i deres terrorstøtte i forbindelse af frigivelsen af milliarder af dollars via de
  ophævede sanktioner kan true tusindvis af liv.
 4. Egypten - Der vokser et usædvanligt samarbejde mellem Israel, Egypten, SaudiAra-
  bien og kurderne i kampen mod den radikale islamisme. Da kurderne lever i det gamle assyriske område, kan dette opfattes som en delvis opfyldelse af Esajas kap.
  19.
 5. Jødisk opdeling - Der er en voksende opdeling af det jødiske samfund i USA i lyset af atomaftalerne med Iran; de, som stiller sig på Israels side, og de som fjerner sig fra Israel.
 6. Messianske ledere - Der har været en bølge af pludseligt opståede helbredsproblemer blandt mange ledere i Israel. Til trods for disse angreb fortsætter bevægelsen med at vokse som et apostolsk-profetisk samfund.
 7. På linje med Riget - Kristne rundt om i verden stiller sig åndeligt på linje med Israel
  og den messianske restgruppe her i landet. Dette giver en profetisk betydning for
  mange af begivenhederne, som er nævnt i det forrige.

Tilbage