tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

© 6 november, 2015 Revive Israel

Guds familie

Af Asher Intrater

Vi var velsignede med deltagelse i den Globale Samling i denne måned i München, Tyskland. Der var repræsentanter fra mange lande rundt om i verden, bl.a. Kina og forskellige arabiske lande. Under ledelse af vores ven, David Demian var samlingen et dybt udtryk for en åbenbaring af den internationale Kirke som ”Guds familie.”

Vores team fra Israel var blevet bedt om at lede en bøn om dette emne, hvilket vi gjorde på hebræisk, som blev oversat til mange sprog. ”Derfor bøjer jeg mine knæ, efter hvem hvert fædrenehus i himlen og på jorden har navn” - Efeserbrevet 3:14-15. (Oversætters bemærk: Den engelske King James’ version, som Asher Intrater citerer, lyder direkte oversat: Jeg bøjer mine knæ for Faderen til vor Herre, Jesus Kristus, efter hvem hver familie i himlen og på jorden er opkaldt.)Læg mærke til ordet ”fader” i vers 14 og ordet ”familie” i vers 15. Enhver far er glad, når hans børn er forenet i kærlighed, og enhver far er forpint, når hans børn er uenige.

Faderen ønsker sin familie forenet

Vi ønsker at glæde vores himmelske Fader. Vi ønsker at være en familie; vi ønsker at vise Ham vores enhed og kærlighed. Læg mærke til, at denne familie både har en himmelsk og en jordisk identitet. Vi er en familie, som er købt og sammenbragt af Yeshuas blod. Vi er med Ham og i Ham med en universel, international, himmelsk identitet (Efeserbrevet 2:6).

Der er også en menneskelig, jordisk identitet som Abrahams udvidede familie. Paulus’ vision for Kirken som troens familie kan opfattes som opfyldelsen af Guds løfte til Abra-ham (Galaterbrevet kap. 4). Et af Guds første løfter til Abraham var ”I dig skal alle jor-dens slægter velsignes” - 1. Mosebog 12:3. Og betydningen af dette løfte blev øget, da Gud forlængede hans navn fra Abram til Abraham, og kaldte ham ”fader til en mængde folkeslag” - 1. Mosebog 17:5.

Hvem er denne mængde folkeslag, som Abraham er fader til? Hvor er alle familierne på jorden, som er velsignet gennem Abraham og hans efterkommere? Det er dem, som følger i Abrahams fodspor gennem troen på Yeshua. Kirken skal være Abrahams udvidede familie. Det er vores identitet.

Abrahams udvidede familie

Han kan lide ægteskabet, graviditeten, fødslen, at opfostre børn, have onkler og fætre. Det er derfor Yeshua ikke bare dalede lige ned til jorden fra himlen som med en faldskærm, men blev født og opfostret og gennemgik barndom og pubertet. Der skal være er virkelig og reel familiefølelse for at være den internationale Kirke.

Dette er et aspekt af identiteten, som de arabiske kristne og de messiansk jødiske troende - som de naturlige efterkommere af Abraham gennem Ismael og Isak - kan hjælpe med at genrejse til den internationale Kirke. Faktisk, på et tidspunkt i den Globale Samling var vi, arabere og jøder forenede i velsignelse af det internationale legeme. Vi bad om, at vi alle vil blive en forenet familie til vores Fader i himlen og en udvidet familie til vores far Abraham. Dette var et øjeblik, hvor vi følte, at der var en historisk opfyldelse af Skriftens profetier og løfter om, at Guds folk sammen skal blive en familie.


Muslinsk blod og Al Aqsa

Af Bassam Tawil (uddrag fra Gatestone Institute)

Vi ved alle udmærket, at Al-Aqsa moskeen ikke er i fare. Ironisk nok - jeg er ked af at skul-le indrømme det - takket være det israelske politi er Al-Aqsa den sikreste moske i Mellem-østen.

I dag ofrer vi både vores sønner og døtre på alteret for tomme slogans - løgne så som ”Al-Aqsa moskeen er i fare” i en forgæves og blasfemisk forestilling om, at en almægtig og al-vidende Allah har behov for, at vi skal dø som martyrer for hans skyld.

Islams hykleri og politisering har ledt til vores sheikers bevidste mistolkning af vers i Koran’en, og på den måde viser vi manglende respekt for Allahs ord. Der er gejstlige, som fremstiller islam som en grufuld religion, som handler om mord og hedenskab og på hel-liggørelse af stenene på Al-Aqsa moskeen i stedet for trofaste muslimers liv.

Koranen lover Israels børn, at de vil vende tilbage til landet Israel fra jordens fire hjørner. Derfor burde vi have budt dem velkommen som et levende bevis på Allahs ord og reali-seringen af Muhammads profetier. I stedet bekæmper vi jøderne, hvilket betyder, at vi kæmper imod Allahs ønsker.

Koranen fortæller os, at jøderne er det udvalgte folk og arvingerne til landet, så hvorfor benægter vores religiøse ledere dette og afviser at indrømme, at Koranen ikke bruger navnet eller blot hentyder til ”Palæstina” eller ”palæstinensere?”

Hvis jøderne var kommet uden guddommelig indblanding, ville de ikke have været i stand til at besejre de arabiske hære, som angreb dem gang på gang. Deres sejr var bevis på, at Allah var på deres side.

Da den anden kalif, Omar bin al-Khatab erobrede Jerusalem, bekræftede både han og hans rådgiver, Caab al-Akhbar (en jøde som konverterede til islam), at jødernes tempels belig-genhed var på Tempelbjerget ved siden af, hvor Al-Aqsa moskeen ligger i dag.


Bibelsk forvaltning - Rob Parker (første del)

I dette budskab underviser Rob Parker fra IHOPKC om bibelsk forvaltning hos Revive Israel. Guds ejerskab af al det skabte er nøglen til en forståelse af vores rolle som forvalte-re under Hans autoritet.

For at høre budskaber (på engelsk), tryk HER!


Pagt og strid

Vi vil gerne anbefale denne nye filmserie, som undersøger historien om og teologien i den vedvarende strid om det jødiske folk, landet Israel og byen Jerusalem.
Besøg websiden HER og se første episode HER!


Tilbage