tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

 © 8 januar, 2016 Revive Israel

Apostolsk tilretning

Af Asher Intrater

Skrifterne viser, at vi alle skal være underlagt autoritet. Vi er underlagt autoritet, og vi har fået givet autoritet (Lukas 7:8). Denne underlægning begynder omkring det mest person-lige og umiddelbare niveau i forholdet til Yeshua som Herre, og fortsætter til en global eller verdensomspændende tilretning for hele Messias’ Legeme.

Som udviklingen af den åndelige autoritet bevæger sig fra den personlige til den globale, bliver kravene om underlægning lettere. I det følgende opregnes hvordan den åndelige autoritet udvikler sig fra ”mikro” til ”makro.”

 1. Personlig underkastelse i forhold til Yeshua - Enhver troende på Yeshua skal un-
  derkaste sig Yeshuas åndelige autoritet i sit eget personlige liv (Matthæus 7:21; Lu-
  kas 6:46
  ).
 2. Medlemskab af en lokal menighed - Følgelig skal enhver troende engagere sig i
  forhold til en lokal trosmenighed (Matthæus 16:18) og underlægge sig den åndelige
  autoritet hos kvalificerede ledere (1. Timotheusbrev kap. 3).
 3. Ledelse som teamarbejde - Enhver gruppe af ældste skal behandle hinanden som
  ligeværdige for Gud, men tillade én, som er ”først blandt ligestillede” at være leder
  for teamet.
 4. Apostolske/profetiske teams - Enhver menighedsleder bør deltage i et apostolsk/
  profetisk netværk og underordne sig ledelsesteamet (Efeserbrevet 4:11-16).
 5. Senior rådgivere - Hver apostolsk leder skal underlægge sig et råd af senior apo-
  stolske rådgivere af hensyn til ansvarligheden og tilsyn (ligesom de ældre/bedste-
  forældrene hos Israels gamle stammer).
 6. Legemets enhed - Disse niveau’er for gensidig underlæggelse, teamarbejde og an-
  ansvarlighed gør et større samfund i stand til at fungere i enhed, modenhed og in-
  tegritet (Efeserbrevet 4:12-16).
 7. På linje vedr. Jerusalem - Efterhånden som vi nærmer os Yeshuas anden komme,
  vil disse netværker blive mere og mere aligned, både åndeligt og geografisk med
  genoprettet messiansk-jødisk apostolsk ledelse i Jerusalemområdet (Matthæus    
  19:28, Ap. Gerninger 1:21-26; Esajas 2:2-3; Ap. Gerninger 15:2, 16:4; Galaterbrevet
  2:1-2; Zakarias 8:23
  ).

Når vi kommer i rette relationer og tilretning, skaber vi en ”atmosfære,” hvor kraften og Guds Rige er udløst. Lederne skal være de først til at demonstrere deres hjertes under-læggelse. Da vi begyndte opsynet med Tiferet Yeshua og Ahavat Yeshua, kaldte jeg de lokale ledelsesteams sammen og sagde: ”I skal vide, at hvis jeg begår en synd eller handler upassende, kan jeg fjernes fra denne position. Her er en liste over folk, som jeg er under-lagt og som kan fjerne mig.” Underordnelse indbyder også andre til b ringe sig på linje.

At indrette sig involverer, at man er underlagt autoriteter, korrekt pagtmæssig orden og en forståelse af profetisk retning for fremtiden. Dette er noget, vi tror på, at Helligånden fremhæver overfor sit folk i disse endetider.


Hvad ligger der i et navn?

Af Betty Intrater

Hvis du bliver spurgt om det mest populære navn for nyfødte i Israel, hvad ville da være dit svar? David? Aaron? Samuel? - forkert! Det mest populære drengenavn for nyfødte i Israel sidste år var Muhammed!!

Nogle påstår, at det israelske statistiske bureau prøvede at skjule det ved at udelukke de arabiske fødsler fra oversigten; andre kritiserer den arabiske sektor for manglende origi-nalitet omkring navne. Til trods for kritikken falder dele af statistikken i øjnene.

For det første er der det store antal arabere, som lever blandt den jødiske befolkning (over-sigten inkluderer ikke de arabiske bebyggelser i de omdiskuterede områder). For det an-det friheden hos denne befolkning til at udtrykke deres religion og kultur i deres navne-valg. (Det er ikke sandsynligt, at en ikke-muslim ville kalde sit barn Muhammed.)
Kan du forestille dig, at det saudiarabiske eller iranske statistiske bureau oplister det mest populære babynavn i deres lande som Chaim eller Jakob?


Bringe Riget til Schweiz

Af Cody Archer

Liat og jeg er lige kommet hjem fra en værdifuld tid i en ungdomslejr i Schweiz, hvor vi underviste om Guds Rige. Her følger en række vidnesbyrd:

 • En pige, som voksede op i en ikke-troende familie og som var ateist, overgav for
  første gang sit liv til Jesus! Ved ugens slutning forklarede hun, at i de første dage
  modstod hun, hvad hun hørte, men derefter begyndte hun at mærke Guds kærlig-
  hed i forbindelse med lovprisningen, og hendes ”forsvarsværker” faldt efterhånden
  sammen.
 • En pige, som havde været afhængig af sovemedicin i en årrække blev helbredt og be-
  gyndte at gå i seng og falde i søvn uden brug af medicin.
 • En pige, som havde en meget høj og ”skinger” stemme tog imod forbøn, og hendes
  stemme blev pludselig dybere. Desuden var hende ene ben 1,5cm længere end det
  andet. Under forbøn voksede benet ud, så begge var lige lange.
 • Under lovprisningen en aften var der et ord om engle, som bevægede sig og dansede
  i lokalet. Kort efter følte en ung mand, at nogen kom og lagde sine hænder på hans
  skuldre, og da han vendte sig for at se, hvem det var, var der ingen!
 • En af lovprisningsledernes stemme var ved at blive træt og øm som ugen skred frem.   
  Efter hun havde været til forbøn forsvandt smerten, og hun fik sin stemme tilbage.
Tak fordi I stod sammen med os i bøn!

Den største jødiske helligdag

I denne undervisning gennemgår Asher den messianske linje og den bibelske historie, aom leder op til Yeshuas fødsel og det, som Messias skulle opfylde ifølge profeterne. Den største jødiske helligdag, Messias’ fødsel, er det største øjeblik i den jødiske historie, som giver formål og mening til det jødiske folks historie.

For at høre Ashers budskab (på engelsk), klik HER!


Tilbage