tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

 © 12 februar, 2016 Revive Israel

Den virkelige årsag til anti-semitisme

Af Paul Wilbur

I næste måned (23-24. marts) fejres Purim. De fleste mennesker tænker ikke på, at Esters Bog foregår samtidigt med Zakarias’ og Haggajs profetiske bø-ger. Hvad er det særlige ved denne timing?

I Zakarias’ og Haggajs bøger finder vi en lille jødisk restgruppe, som er vendt tilbage til Jerusalem for at genopbygge alteret, templet og byen. I Esters Bog finder vi en verdensomspændende bølge af anti-semitisme, som vokser ud fra Persien (det tidligere Iran). Der er en sammenhæng mellem disse to.

Genopbygningen af Jerusalem repræsenterer fremmarch for Guds rige. Bøl-gen af anti-semitisme er en ond bevægelse, som repræsenterer et åndeligt an-greb på denne fremmarch. Genoprettelsen af en trofast rest i Jerusalem giver næring til had mod det jødiske folk. Ødelæggelse af denne rest i Jerusalem er målet for international anti-semitisme og folkemord.

Vi er vidner til et lignende mønster i dag med den samme profetiske betyd-ning. Nationen Israel er blevet genopbygget endda med Jerusalem som lan-dets hovedstad. Restgruppen af messianske troende i Israel er samtidig blevet genoprettet. Der er en verdensomspændende propaganda og terrorbevægel-se, hvis centrale mål er at diskreditere de jødiske krav på Jerusalem og at øde-lægge Israel.

Både på Zakarias’ tid og i dag har logikken i denne åndelige krigsførelse at gøre med at standse Messias’ genkomst. Den første genoprettelse af Israel førte til Yeshuas første komme. Den anden genoprettelse vil føre til Yeshuas anden komme.

I Matthæus 23:39 tilkendegiver Yeshua, at Hans genkomst vil ske som re-spons på nationen Israels - og især Jerusalems - invitation ”Velsignet være Han, som kommer i Herrens navn.” Nationen Israel er på plads; en mes-siansk jødisk restgruppe i Israel og Jerusalem vokser lidt efter lidt. Djævelen ved, at hans tid er kort, og derfor er han hysterisk, panikslagen og vred (Johs. Åbenbaring 12:12). Det er derfor, der er så megen dæmonisk had, løgn og mord, som bliver rejst mod Guds plan. Der er en skjult, åndelig årsag til megen af den ondskab, som findes i verdenspolitikken i dag.


Vores del af profetien

Af Elhanan ben-Avraham

Ét aspekt af profeti er den guddommelige advarsel om konsekvenserne af u-lovlig, ugudelig adfærd: den dom, der vil komme, hvis adfærden fortsætter uændret. Gud sender os profeter for at advare os, fordi det er Hans hjertes ønske, at vi omvender os og ændrer vores adfærd, så vi ikke bliver dømt og hårdt straffet. Hans nåde og barmhjertighed triumferer over dom (Jakobs brev 2:13).

”Jeg ønsker ikke den uretfærdiges død, men tværtimod at den vender om fra sin vej, så han bevarer livet.” (Ezekiel 33:11; 18:23; 18:32). Og for at fuld-ende denne åbenbaring sagde Yeshua: ”Frygt ikke, du lille hjord, for jeres Fader har besluttet at give jer Riget.” (Lukas 12:32). Gud føler stor glæde ved at dele godheden i Sit Rige med sine lydige børn. Han føler ikke glæde ved at straffe de onde og ulydige.

I Bibelen ser vi situationer, hvor Gud i effekt ændrer sit sind som et resultat af vores dybtfølte bøn eller anger. Et klassisk eksempel er beretningen om Jonas’ rejse til Nineve for at erklære ødelæggelsen af den store by i løbet af tre dage. Kongens og befolkningens åbenlyse omvendelse ændrede fuldstændig begivenheden (endog til profetens mishag).

Vi ser det også, da Herren sagde til Moses, at Han ville fjerne Israel fra land-kortet på grund af deres overtrædelser, men hvor Moses forbøn for Israels folk ændrede Guds vrede og Hans sind og dermed verdenshistorien (2. Mosebog 32:10-14, 32). Dette betyder, at en del af profetien, som udfolder sig, er i vores hænder. Guds dom er ikke et tog på skinner; Hans hjerte hører vores bønner og vil, at alle mennesker vil omvende sig og blive frelst (1. Ti-motheusbrev 2:4).


Ikke længere fremmede - 2. del

Denne uges engelske video undervisning, klik HER!   


Tilbage