tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

© 1 juli, 2016 Revive Israel

Hvordan knytter man sig til Israel (anden del)

Ariel Blumenthal

I første del lærte vi, at ifølge Bibelen kan ”Israel” betyde: a) Abraham Isak og Jakob og det jødiske folks fysiske efterkommere b) den jødiske nation i sit land og c) restgruppen af de troende i Yeshua - jøder og hedninger sammen.

Metaforen om oliventræet i Romerbrevets kapitel 11 fordrer, at kristne ser sig selv som ”indpodet på” (pagtmæssigt forbundet) Israel på en måde, som af-spejler fylden af alle de tre dimensioner i det bibelske Israel. Det er Guds formel for tilvejebringelse af ”indtil hedningerne kommer fuldtalligt ind,” ”så vil hele Israel blive frelst,” og Yeshuas anden komme (Romerbrevet 11:25-26).

Før vi undersøger, hvordan denne ”indpodning” kunne se ud i vore dage, vil jeg se på, hvordan kristne har været knyttet til Israel på måder, som er gode, men som kommer til kort, når det gælder fylden, som vi søger.

1) A + B, uden C - knytte sig til Israel eller det jødiske folk UDENFOR evangeliets tro

Gennem de sidste adskillige generationer har mange kristne været vidner til opfyldelsen af mange Bibelske profetier i Israel, når det gælder samlingen af det jødiske folk og genopbygningen af vores nation. Efter århundreders dårlig behandling af jøderne har kristne accepteret det bibelske mandat til kærlig ”provokation” af det ikke-troende Israel ”til misundelse” (Romerbre-vet 11:11).

Mange leder rejser til landet, besøg hos IDF, møder med politikere, rabbier osv.; andre donerer penge eller planter træer for at hjælpe nationen; og atter mange antager stærke pro-israelske politiske holdninger. Det er altsammen godt, men kan totalt overse ”C” - det Israel, som er Israel af tro - den åndelige rest af israelske troende på Yeshua.

Romerbrevet 9:6 og 11:17-18 fortæller os, at Israel ikke er alt, der kommer fraIsrael. Hvis ens primære tilknytning og indpodning på oliventræet er gen-nem den ufrelste jødiske majoritet, så indpodes man i virkeligheden på de grene (i hvert fald på dette stadium), som er skåret af træet! Det er ikke en god formel for ”deltage sammen med dem fra oliventræets rige rod!!” Det er ikke muligt at tage velsignelse og næring fra roden, hvis man er indpodet på grene, som ikke engang er forbundet med træet! Denne fejl kunne let tilgives for en generation siden, mens den troende restgruppe var så lille - ja praktisk taget usynlig. Men i dag oplever den jødiske nation en åndelig genrejsning og en voksende, modnende rest hos den restgruppe, som trofast tror på Yeshua. Tiden er inde for fylden af relationerne i podningen på oliventræet!

2) Jødisk/Hebræisk Torah undervisning ”rødder”

I dag er der megen populær undervisning i troens ”jødiske rødder.” At lære om Skrifternes hebræiske baggrund, den jødiske kultur, festerne osv. kan være gavnlig så længe, det ikke fremkommer med et løfte om at ved at følge dem skaffer åndelige fordele, som vi allerede har ved Messias. Men at knytte sig til et folks love og kultur er anderledes end at knytte sig til dem på en relationsmæssig måde. Tænk på det på denne måde: at spise regelmæssigt på en sushirestaurant kan hjælpe dig til at sætte pris på japansk mad, men det vil ikke hjælpe dig med ligefrem at knytte sig til de realiter, som er Japan. Naturligvis kan en værdsætning af det nationale køkken eller et studium af Japans sprog og historie hjælpe med at skabe dybere relationer med  japaner-ne, men det må ikke forveksles med selve relationen.

Oliventræet i Romerbrevet kapitel 11 er et folketræ” ikke et ”Torah undervis- ningstræ.” Ifølge Paulus skal træets rod (Guds pagtfolk) identificeres mere med Abrahams pagt af tro og løfte end med den senere torahbaserede religi-øse praktik, som kom til at definere grænserne for den jødiske identitet (Galaterbrevet 4-5; Romerbrevet 10:4).

I sammenhængen omhandler hele Paulus’ pointe om at have de rette relationer til andre folk på træet, ikke med overholdelse af Sabbat’en eller festerne.

Dette ”træ” af Guds folk er også ligesom en regnbue, som viser en utrolig va-riation af nationens unikke kulturer og identitet, hvilket Johannes tydeligt kunne genkende i sit syn (Johs. Åbenbaring 7:9).

Denne forfejlede måde på ”tilknyttes” eller ”podes på” Israel gennem under-visning om jødiske rødder, kan faktisk blive et stort bedrag: man kan finde sig selv med en formentlig ”jødisk” eller ”Bibelsk” måde at udleve og praktisere sin tro på, men uden nogen af de bibelske forbindelser med Israel - hverken A, B eller C!

Til slut, efter vores erfaring, kan dette føre en meget usund fokus på detaljer-ne i ens egen religiøse praksis, identitet og endog bedraget i tanken om, at man har jødisk eller israelsk ”blod.” (Johs. Åbenbaring 3:9).


Vi har brug for flere oversættere

Gennem de sidste to måneder har folk fra ni forskellige sprogområder svaret på vores invitation til at være med i vores medieteam og forsyne vores vi- deo’er med undertekster. Dette er spændende, og vi er taknemmelige for, hvordan Gud forbinder jøder og hedninger og forener dem omkring Guds ord, der udgår fra Jerusalem! Vores mål er at få et team af oversættere i alle de 16 sprog, som vi i øjeblikket har i vores ugentlige. Følgende sprog har vi stadig brug for:

* Hollandsk
* Tysk
* Italiensk
* Japansk
* Koreansk
* Russisk
* Spansk
* Svensk

Hvis du har færdigheder i oversættelse og et ønske om at se vores film med undertekster på dit sprog, så vær med i vores familie af oversættere. Skriv til jake@reviveisrael.org for flere informationer.


Modtage Faderens kærlighed

Dette er et budskab fra Asher Intrater fra den seneste konference i IHOPKC. Hør budskabet (på engelsk), klik HER!


Mød teamet: Jeremias

Mød i denne uge Revive Israel teamleder, Jeremias Smilovici. Præsentationen er forsynet med bl.a. danske undertekster. Klik HER!


Tilbage