tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

©22 juli, 2016 Revive Israel

Udtalen af ”YHVH”

Af Asher Intrater

Jeg bliver undertiden spurgt om udtalen af YHVH יהוה - Guds navn i de hebræiske skrifter siden Moses’ tid. Men først en ”afvisning” - det er ikke værd at diskutere, fordi

  1. Ingen ved med sikkerhed, hvordan det udtales.
  2. Der er intet krav i den Nye Pagt om en specifik udtale
  3. Det første århundredes apostolske samfund sagde, at det eneste navn, vi skal forholde os til, er Yeshua (Ap. Gerninger 4:12; Filipperbrevet 2:9).
  4. Navnet Yeshua erstattede YHVH for ”Herre, Adonai” eller ”Kyrios” (Filipperbrevet 2:9).
  5. Navnet Yeshua (ישוע ) er en forkortet form af Yehoshua (יהושע ), som indeholder den første del (יהו Yeho) af Yehovah-udtalen af YHVH. Med andre ord, YHVH er indeholdt i navnet Yeshua.

Jeg er ikke fortaler for, at troende i Israel skal begynde på en specifik udtale, fordi:

  1. Den sociale og religiøse modreaktion i Israel blandt de ortodokse, jødiske samfund er ikke nødvendigvis det værd, som kunne opnås gennem et forsøg på at udtale det.
  2. Når man udtaler nogle former af YeHoVaH på hebræisk, er det uklart, hvad man siger, fordi det lyder ligesom en bøjning af verbet ”at være.”
  3. Enhver har imidlertid ret til at udtale navnet så længe det ikke bliver brugt ”til løgn” (2. Mosebog 20:7).
  4. At lægge for megen vægt på udtalen har ofte ført til kultiske eller elitære tendenser blandt de grupper, som gør det.

Med alt dette sagt, synes den korrekte udtale at have været YeHoVah (eller YeHoWah hvis bogstavet Vav virkelig i gammel tid blev udtalt med en w-lyd, som mange forskere mener).

Den mest naturlige grund til dette er, at i de over 100 brug af navne med den samme rod og den samme struktur i hebræisk, bruger ALLE uden undtagelse E-O-A vokalstrukturen. Navnene er følgende: Yehoyariv, Yehonadav, Yehoram, Yehoaddan, Yehoada, Yehoya-kim, Yehoyachin.

I Middelalderen opgav den rabbinske tradition alle anstrengelser for at udtale YHVH ved at erstatte ordet med ”adonai” (Herre). Enhver reference til skriveændringer i denne tid ville være irrelevant, da det er den hele bibelske tekst, som vi har.

Den anden grund har at gøre med den åndelige betydning. Navnet YHVH hænger sam-men med verbet ”at være.” Dette ses i 2. Mosebog kapitel 3 i forbindelse med Moses’ møde med den brændende busk og i mere en et dusin referencer til ”Jeg er” som YHVH i Esajas kapitlerne 41-48.

I verbet ”at være” på hebræisk repræsenterer ”e-vokalen” fremtiden, ”o-vokalen” repræ-senterer nutiden, og ”a-vokalen” repræsenterer fortiden. Derfor er den åndelige signifi-kans af navnet YHVH den evige Gud, som var, er og forbliver. Betydningen af navnet YHVH behandles mere indgående i min bog ”Hvem spiste frokost med Abraham?” (Bo-gen er oversat til dansk og kan bestilles hos abjoe@mail.dk).


Generationssamspil

I dette budskab ser Cody Archer på forskellen mellem modellen for overgivelse af ledelsen til den næste generation i henholdsvis den Gamle og den Nye Pagt og påpeger, at vi befin-der os i en tid, hvor seniorledere må hjælpe med at forbinde deres yngre ledere med ledere i nationen og vice versa!

For at høre Codys budskab (på engelsk), klik HER!


Mød teamet: Shani

Se denne uges præsentation af vores teammedlem, Shani Ben Arii, klik HER!


Det mislykkede kup i Tyrkiet og hvordan vi bør bede.

Michael Kerem

Tidspunktet for det seneste kupforsøg sker i kølvandet af forsoningsaftalen mellem Israel og Tyrkiet, en tyrkisk undskyldning til Rusland for nedskydningen af et russisk kampfly samt tilnærmelserne til Egypten. Det synes endda, at mere rationelle kræfter drev den tyrkiske udenrigspolitik og den populistiske retorik blev ændret i retning af mere ra-tionelle diplomatiske relationer med landets naboer. Som resultat af kuppet ville det være logisk at konkludere, at det herskende parti kunne benytte situationen til at styrke deres greb om magten og begrænse modstanderne. Debatten i Tyrkiet har handlet om demokra-ti. Problemet er, at hver side har deres egen definition af, hvad det betyder.

At forstå Tyrkiets afgørende rolle i Mellemøstens fortid er vigtig. Vi opfordrer jer alle til at lære mere om nationens historie og bede for dens fremtid.

* Bed om, at Messias’ Legeme i Tyrkiet vil fortsætte med at være i stand til frit at møde og praktisere deres tro uden censur eller intimidering.

* Bed for autoriteterne: De som er i politiske, sociale og sikkerhedspositioner, at de vil bruge deres magt og indflydelse til at beskytte alle Tyrkiets borgere og lede landet gen-nem denne vanskelige tid.


Tilbage