tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

© 21 april, 2017 Revive Israel

Jerusalem og Edens Have er ét

Asher Intrater

Da Johannes var den sidste af forfatterne til Skrifterne, indeholder hans bøger og breve et unikt overblik over hele spektret i Skrifterne fra begyndelsen til enden. Johannes talte ofte om ”begyndelsen til enden” (Johannes 1:1; I. Johannes brev 1:1; Johannes Åbenbaring 1:8,17).

Dette ”begyndelsen til enden” perspektiv kommer især frem i Åbenbaringsbogens sidste kapitler. De første to kapitler af 1. Mosebog beskriver skabelsen og Edens Have; de sidste to kapitler i Johannes Åbenbaring beskriver genoprettelsen af det skabte og af Edens Have.

I disse to sidste kapitler er der en speciel tilføjelse vedrørende ”det himmelske Jerusalem” (21:9-22:3). Det herliggjorte Jerusalem bliver centrum for genoprettelsen af Paradis. Him-len og jorden smelter sammen ligesom det himmelske og jordiske Jerusalem smelter sam-men. Både Edens og Jerusalems glorværdige skæbne er én og samme sag.

Johs. Åbenbaring 21:1-2 – ”Og jeg så en ny himmel og en ny jord…Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen…”

Johs. Åbenbaring 22:1-2 – ”…floden med livets vand, klart som krystal, den vælder ud fra Guds og Lammets trone. I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ,..”

Johs. Åbenbaring 22:14 – ”Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen.”

Johs. Åbenbaring 22:19 – ”…hans del af livets træ og i den hellige by,..”

Sammensmeltningen af Jerusalem og Edens Have omfattes af Skrifternes sidste åbenba-ring. De sidste to kapitler af Åbenbaringsbogen forener de to store bibelske temaer – Edens Have og Jerusalem. Dette temmelig chokerende perspektiv forener Bibelens plan fra begyndelsen til slutningen.

I Edens Have havde Gud planlagt, at mennesket skulle mangfoldiggøres, opfylde jorden og eventuelt danne et perfekt samfund med en perfekt konge. Hovedstaden i dette rige skulle være i Paradisets centrum. Paradisets Have og rigets hovedstad var det samme.

Adam blev udvist østpå; Abraham blev sendt tilbage vestpå til Kana’an. Adam begik en synd ved træet i Edens Have; Yeshua måtte hænges op på et træ i Jerusalem for at sone menneskehedens synd. Abraham måtte ofre sin søn Isak samme sted og David måtte byg-ge sit tempel der. Herfra steg Yeshua op til himlen, og Han vil vende tilbage hertil for at oprette sit rige på jorden.

Sluttelig vil Edens Have blive genoprettet sammen med alt det skabte med Jerusalem i centrum. Genoprettelsen af Paradiset, herliggørelsen af Jerusalem og sammensmeltningen af himlen og jorden sker alt sammen ved slutningen af Guds plan.


Hjælp!

Don Finto

Jeg er glad for, at jeg ikke husker så mange af omstændighederne, men jeg kan huske, at for nogle år siden var jeg bekymret over mange ting, så jeg råbte ”hjælp!” til Gud hele natten igennem.

Jeg kom imidlertid aldrig ind i tronsalen! Gennem hele natten handlede mine tanker om mig selv, mine problemer og mine behov.

Vi går ikke ”ind af Hans porte” og råber ”hjælp!” Vi går ikke engang ind af Hans porte for at bekende vores synder. Vi ved ikke engang, hvilke synder vi skal bekende, før vi står for-an Ham.

Vi går ind af Hans porte med takkesang og lovprisning (se Salme 100). Dette er måske vanskeligt i begyndelsen, men vi begynder at træde ind til den herlighed, som Gud er, det som Yeshua har gjort for os, Hans Hellige Ånds virke i vores liv og opsluges i et hav af håb og tillid. Vi er igen opmærksomme på Hans godhed, Hans nåde, Hans kærlighed og Hans tilgivelse.

For eksempel, måske, når vi kører til arbejde hver morgen, eller lige er vågnet og på vej til at stå ud af sengen, siger du ting, som du er glad for, til Herren: ”Herre mange tak at det var solskin i går,” eller ”Herre, jeg var virkelig glad for at spise frokost med mine venner. Tak fordi du lod mig have forbindelse med dem.” Selv de mindste dagligdags ting, som kommer ind i eller ud af vores liv (begivenheder eller mennesker eller natur) er en tak til Gud værd.

Hvad vores omstændigheder end måtte være, hvor voldsomme vores behov end er, så lad os se bort fra os selv og se hen til Ham. I taknemmelighed! Og med lovprisning! Det bedste ligger endnu foran os! For alle os, som er Hans tilhængere!


Dan Juster underviser i Korea

Dan Juster underviser i Korea på en påskekonference.

Hør hans budskab (på engelsk), klik HER!


Yeshua Chai TV

Yeshuachai.tv er en internetbaseret TV kanal, som sender messiansk indhold døgnet rundt. Udsendelserne bringes på hebræisk og produceres af forskellige tjenester fra Israel sammen med vores egne udsendelser. Vores vision er at bringe sandheden om Yeshua ud til israelere gennem udsendelse af evangelisk materiale i høj kvalitet i et partnerskab med Messias’ Legeme.

Tak for jeres bøn om succes for kanalen og om at vi sammen vil være vidner til mange israelere, som bringes ind i Riget. Hvis I er interesseret i at modtage mere information om finansiel partnerskab med os, så kig ind på vores partneres hjemmeside, klik HER!

For at se udsendelserne på kanalen, klik HER!


Kadosh Elohim

Lyt til en sang fra Esters fest i 2017.

Klik HER!


Tilbage