tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

© 30 juni, 2017 Revive Israel

Apostel i den originale kontekst (anden del)

Af Cody Archer

Læs første del, tryk HER!

Gennem de sidste 50 år har der været en stigning i bestræbelserne på at genoprette apostolsk og profetisk lederskab i Messias’ legeme rundt om i verden. Der er mange ån-delige principper, som vi kan samle op fra den originale betydning af ”apostel” og som vil tydeliggøre apostles rolle i dag. Ja, vi er alle udsendt fra kong Jesus, men ikke alle har fået nådegaven til at være apostel (Efeserbrevet 4:11).

Jesus er den oprindelige apostel, som blev udsendt fra Faderen i himlen til det ”fremmede territorium” kaldet ”jorden,” for at forandre jorden, så den bliver ligesom himlen. Ligesom de romerske apostle blev sendt ud fra Rom, og ligesom Jesus udsendte Sine apostle fra Je-rusalem for 2.000 år siden, sådan udsender Gud i dag stadig apostle over hele jorden for at lede Kirken til fremme af Riget.

Fem-leddet team

Den verdensomspændende kirke skulle ledes af apostle, som arbejder sammen med dyg-tige teammedlemmer – profeter, evangelister, pastorer og lærere. Sammen etablerer de mange ”kolonier” (ekklesia – menigheder), som alle har den samme mission – at få jorden til at ligne himlen! Apostlenes jobbeskrivelse indeholder bl.a. også at holde teamet forenet og fokuseret på den mission, som de var udsendt til uden at kompromittere Kongens be-falinger og ønsker.

Apostlene skal være forbundet med og i gensidig indordning med andre apostle. De kan ikke fuldføre deres mission alene. Når profeternes, evangelisternes, pastorernes og lærer-nes unikke og forskellige gaver er indordnet under apostolsk lederskab, bliver de et ustop-peligt team til fremme af Riget – et team som dødsrigets porte ikke kan sejre over (Matthæus 16:18).

Profeten forbliver fokuseret på regelmæssig kommunikation med ”hjemme-ledelsen” (himlen!) og med at holde teamet opdateret om det, han hører i Ånden. Evangelisten er fokuseret på at invitere alle i ”det fremmede territorium” til at få del i borgerskabet i Riget, som frit er til rådighed. Pastoren holder sit fokus på at tjene og forene Rigets borgere. Læreren fokuserer på undervisning om Rigets struktur og kultur, dvs. Guds ord. Apostlen holder sit fokus på det store billede og sikrer sig, at teammedlemmerne sammen med ham selv aktivt klæder borgerne på til at fortsætte arbejdet med at ”kolonisere” jor-den med kulturen fra Himlen.

Generationsmæssigt fokuseret

Apostlen er ikke kun fokuseret på at lede sit team, men også at forbinde generationerne. Kærnen hos alle sande apostle er en fars hjerte (1. Korintherbrev 4:15). At føre visionen om Riget ind i den næste generation er ikke henlagt til de senere år af hans liv, men er en livsstil gennem alle årene.

Jesus og det Nye Testamentes forfattere havde intet problem med at bruge ordet apostel på deres tid, så hvorfor har vi?


Tomme kar

Harold Walker

Vi har følt, at Herren særligt har understreget vigtigheden af ”at vente på Herren.” Men vi kan kun fuldstændigt vente på Herren, hvis og når vi holder op med af tro på værdien af vores egne bestræbelser. Dagen før Pinse havde disciplene ingen ide om, hvor længe de skulle vente på, at Helligåndens skulle komme over dem, som det var blevet lovet dem. Jesus sagde bare ”vent!” Så lød der ”pludselig” en høj lyd som et vindstød, der kom ind i huset, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden.

Gud etablerer mange slags bønnegrupper over hele verden, som vil være på de steder, hvor denne ”pludselige” vind fra himlen vil komme ned samtidigt. Udgydelsen på den første pinse var blot en prøve på den store udgydelse over alt kød, som vil ske i de sidste dage.

Vi skal forberede dette nu ved:

  1. Vedholdende bøn
  2. Opfordre andre til at danne bønnegrupper som mødes regelmæssigt med dette formål
  3. Opfordre folk til at tømme sig for frugtesløse tanker og fylde sig med tanker om Guds skrevne ord.

Jeg blev også mindet om Elisas formaning til profetens enke om at samle så mange tomme kar som muligt og derefter lukke døren og begynde at hælde olie i dem (2. Kongebog kap. 4). Olien stoppede med at flyde, da hun ikke havde flere tomme kar. Så hvis vi tror på, at denne store udgydelse vil komme, må vi samle så mange tomme kar som muligt, så når den kommer, ophører den ikke med af flyde!


Gensidig indordning – Ariel og Jeremiah

I denne video beskriver Ariel og Jeremiah deres oplevelser fra deres tjeneste hos troende i Japan og det budskab, som Gud har givet gennem dem om deres fælles oplevelser som le-dere i gensidig indordning under hinanden.

Se videoen med danske undertekster, klik HER!


Vi ønsker kontakt med jer!

Hver måned modtager vi donationer uden adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. Det betyder, at vi ikke har mulighed for at sige jer tak eller få forbindelse med jer. Hvis I har doneret til Revive Israel og ikke har hørt fra os, så lad os det venligst vide. Send en emal!


Tilbage