tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

© 13/7/2018 Revive Israel Ministries

Forløsning af verden

Af Daniel Juster

earth

For nylig havde jeg en samtale med en berømt nytestamentlig teolog fra England. Vores diskussion centreredes omkring Israel og Kirken. Han var ”erstatningsteologisk” oriente-ret (dvs. han mener, at Kirken nu har overtaget Israels betydning, og at det etniske Israel ikke længere har noget krav på status som Guds udvalgte folk). Vi brugte megen tid på mange passager, men han var ikke overbevist.

Ved slutningen af vores samtale talte jeg om mit håb om, at når Israel som nation vender sig til Yeshua, vil det føre til omvendelse af verdens nationer. Det vil virkelig føre til Hans tilbagekomst og verdens forløsning. Han var forbløffet over, at jeg troede på, at der vil komme en masseomvendelse af nationerne efter endetidens prøvelser og Guds vredes dom (Johs. Åbenbaring kap. 16). Jeg var på min side forbløffet over, at dette ikke var tydeligt for ham, skønt jeg var opfostret med kirkelige lærere, som aldrig underviste om dette, men som havde et pessimistisk syn på tidernes ende. Tekst efter tekst viser os imidlertid, at det bibelske håb er om verdens forløsning. Jeg kunne fylde side efter side med tekster fra Profeterne og Salmerne, som viser dette. Der er ingen vej udenom konklusionen. Her er et par sådanne tekster.

Strålende fremtid

Esajas kap. 2 er forbløffende. Det forudsiger, at alle nationer vil komme op til Jerusalem og, at Loven vil udgå fra Zion. Nationerne smeder deres sværd om til plovskær og deres spyd om til vingårdsknive. Nationer vil ikke længere kende krig. Implikationerne af dette er enorme. Esajas kap. 11 gentager det samme håb med den tanke, at Messias er banneret for nationer. Endog naturen, dyreriget vil blive hævet til et nyt niveau af fred.

Esajas kap. 45 anses undertiden for kun at lære os, at de uomvendte tvinges til at bøje knæ for Yeshua. Konteksten gør imidlertid dette pessimistiske syn umuligt. Teksten siger, ”Vend dig til mig og bliv frelst, hele du vide jord!...Jeg sværger ved mig selv, sandhed ud- går af min mund, ord der ikke vender tilbage: for mig skal ethvert knæ bøje sig, hver tunge skal sværge ved mig. Om mig skal man sige: kun hos Herren er der retfærdighed og styr-ke.”
Filipperbrevet kap. 2
gentager løftet og henfører det til Yeshua.

Esajas 60:3 Folkeslag skal komme til dit lys.Esajas 65, Amos 9, Mika 4 og mangfoldige salmer gentager håbet om, at nationer som samarbejdende folk vil lære at kende Gud.

Ja, der vil være store vanskeligheder, før det sker. Men lad os imidlertid huske, at ud-strækningen af Riget i Yeshua til Israel og nationerne til sidst vil nå dette mål af forløsning af verden.


Sønner og døtre VIL profetere

Asher

Asher Intrater taler om, at Helligånden vil blive udgydt i endetiderne for at bringe genera-tionsmæssig healing og aktivering af Helligåndens tjenester gennem unge mennesker.

Klik HER! – videoen er forsynet med danske undertekster.


Tilbage